Novosti
   
   

   
Rok za izgradnju adekvatnih spremnika za stajski gnoj produžen do 1. srpnja 2017.
17.3.2015.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je izmjenu Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (NN 22/15), radi nepovoljnih uvjeta kreditiranja poljoprivredne proizvodnje te nedavnog raspisivanja natječaja za podmjeru 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“.

Izmjenom Akcijskog programa svim poljoprivrednim gospodarstvima sa površinama i/ili objektima unutar zona ranjivih na nitrate i koja posjeduju domaće životinje omogućeno je prijelazno razdoblje za izgradnju adekvatnih spremnika za stajski gnoj do 1. srpnja 2017. godine.

Na ovaj je način omogućeno razdoblje za adekvatnu prilagodbu zahtjevima Akcijskog programa uz korištenje raspoloživih i za to namijenjenih sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Podsjećamo kako je Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla stupio na snagu 1. srpnja 2013. godine. Njime je poljoprivrednim gospodarstvima s poljoprivrednim površinama i/ili objektima unutar područja proglašenih ranjivima prema Odluci o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj (NN 130/12) propisan niz obveza vezano uz adekvatno upravljanje gnojivom na gospodarstvu kako bi se zaštitila vodna tijela od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla, kao i postiglo dobro stanje vodnih tijela površinskih i podzemnih voda.

Jedna od propisanih mjera, svakako financijski najzahtjevnija za poljoprivredne proizvođače, odnosila se na način i uvjete skladištenja stajskog gnoja na gospodarstvu. Naime, spremnici za stajski gnoj moraju biti nepropusni i veličinom udovoljavati prikupljanju i čuvanju stajskog gnoja za šestomjesečno razdoblje.

Prvotnim Akcijskom planom omogućena su prijelazna razdoblja za izgradnju spremnika za stajski gnoj od četiri godine od pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji za poljoprivredna gospodarstva s jednim uvjetnim grlom (UG) ili manje te dvije godine – do 1. srpnja 2015. godine, za poljoprivredna gospodarstva koja posjeduju više od jednog uvjetnog grla.

Izmjena Akcijskog plana mjera je koja će olakšati poslovanje obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima te im ostaviti dovoljno vremena za prilagodbu i korištenje sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za ovu namjenu.

Manuel Čičko, dipl. ing. agr.
Poljoprivredni savjetnik
Savjetodavna služba
Podružnica Zagrebačke županije
Kumrovečka 109, Donja Pušća


Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Dubravica
4.3.2015.

opcinaOpćina Dubravica objavila je Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Dubravica prikupljanjem pisanih ponuda.

Prodaje se građevinsko zemljište u katastarskoj općini Dubravica u naselju: Dubravica, ulica Pavla Štoosa i to zemljište oznake:

1.1 k.č.br. 810/6 k.o. Dubravica (put) površine 44 m²
1.2. k.č.br. 810/8 k.o. Dubravica (put) površine 123 m²

Namjena zemljišta određena je Prostornim planom uređenja Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“, broj 01/06, 02/09 i 3/12). Zemljište se prodaje u zatečenom stanju, po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca. Početna cijena zemljišta utvrđuje se u visini od 7,50 kn / m². Ponuditelji mogu biti fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

Rok za dostavu ponuda je 10 dana od dana objave na oglasnim pločama Općine Dubravica i na web stranici Općine www.dubravica.hr

Otvaranje ponuda obavit će se 17. ožujka 2015. godine u 11.00 sati u zgradi Općine Dubravica. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji osobno ili opunomoćene osobe ponuditelja uz uvjet predočenja pisanog dokaza o ovlasti ponuditelja.

OPŠIRNIJE - NATJEČAJ

OSPOSOBLJAVANJE POLJOPRIVREDNIKA ZA RAD NA POLJOPRIVREDNOJ MEHANIZACIJI
3.3.2015.

Odredba članka 5. stavka 1. Pravilnika o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava („Narodne novine“, broj 76/11 i 42/13), propisuje da su nositelj i članovi OPG-a punoljetne osobe koje stalno i/ili povremeno rade na gospodarstvu te su članovi istog kućanstva i imaju prebivalište na istoj adresi.

Prema navedenom, kada kod obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG) nema radnog odnosa između poslodavca i radnika, na takav OPG ne primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“, broj 71/14, 118/14 i 154/14) i propisa zaštite na radu te ne postoji obveza osposobljavanja nositelja ili članova obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava za rad na traktoru, priključnim strojevima, kombajnu te ostalim poljoprivrednim strojevima i alatima koje koriste na vlastitom poljoprivrednom gospodarstvu kao i u slučaju da svoje usluge pružaju drugim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

Međutim, ako OPG zaposli radnike, tada se na OPG primjenjuju odredbe Zakona o zaštiti na radu i propisa zaštite na radu. Ova obiteljska gospodarstva obvezna su izraditi procjenu rizika, osposobiti radnike za rad na siguran način te ispuniti i ostale obveze zaštite na radu.

Manuel Čičko, dipl. ing. agr.
Poljoprivredni savjetnik
Savjetodavna služba
Podružnica Zagrebačke županije
Kumrovečka 109, Donja Pušća
01 3356-925

PODNOŠENJE JEDINSTVENIH ZAHTJEVA ZA PLAĆANJA KREĆE SREDINOM OŽUJKA
2.3.2015.

Obavještavamo korisnike izravnih plaćanja u poljoprivredi da će podnošenje jedinstvenih zahtjeva za plaćanja iznimno u 2015. godini, umjesto 1. ožujka kako je bila praksa dosadašnjih godina, započeti sredinom ožujka.

S obzirom da će se u 2015. godini po prvi puta jedinstveni zahtjevi za plaćanja podnositi i za agro-okolišne mjere iz Programa ruralnog razvoja, za koje se odobrenje Europske komisije očekuje sredinom ožujka, odlučeno je da se zbog jednostavnijeg postupka podnošenja cjelovitog jedinstvenog zahtjeva za plaćanja odgodi početak zaprimanja zahtjeva.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je i nadalje 15. svibnja 2015. tako da će korisnici plaćanja u poljoprivredi imati dovoljno vremena da pravodobno podnesu svoje zahtjeve.

Manuel Čičko, dipl. ing. agr.
Poljoprivredni savjetnik

Savjetodavna služba
Podružnica Zagrebačke županije
Kumrovečka 109, Donja Pušća
01 3356-925


Natječaj za dodjelu potpora u poljoprivredi
2.3.2015.

Općina Dubravica raspisala je Natječaj za dodjelu potpora u poljoprivredi u Općini Dubravica u 2015. godini. Dodjela potpora u poljoprivredi u Općini Dubravica u 2015. godini obuhvaća sljedeće: Sektor voćarstva, Sektor povrtlarstva, Sektor vinogradarstva i vinarstva i Sektor pčelarstva.

Potpora se dodjeljuje u iznosu od 30% dokumentiranih troškova, a najviše do 10.000,00 kn po korisniku.

Pravo za korištenje potpore mogu ostvariti pravne osobe s područja Općine Dubravica (OPG, obrt, tvrtka) koje imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju za koje traže potporu na području Općine te koji su podmirili sve zakonske i ugovorne obveze prema Općini.

Rok za podnošenje zahtjeva je 01.06.2015. godine.

OPŠIRNIJE – NATJEČAJ

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

PRIJAVNI OBRAZAC ZA POTPORU

Izrada Strateškog plana gospodarskog razvoja Općine Dubravica 2014.-2020
27.2.2015.
opcina25.2.2015. u Dubravici održan je sastanak radne skupine za izradu Strateškog programa gospodarskog razvoja Općine Dubravica. Na sastanku je uz predstavnike radne skupine sudjelovala i direktorica konzultantske tvrtke Sintagma Senka Vranić dipl.oec., koja je angažirana za izradu strategije.

Strateški program gospodarskog razvoja je temeljni strateški dokument razvoja Općine Dubravica, formiran u svrhu planiranja, provedbe, kontrole i ocjenjivanja ukupnog razvitka općine za razdoblje 2014. – 2020. godine. Njime se definiraju strateški razvojni ciljevi i prioriteti Općine, te mjere neophodne za realizaciju postavljenih ciljeva koje su značajne za jačanje gospodarskih aktivnosti, infrastrukturu, civilni i društveni sektor, okoliš i društvo u cjelini. Na temelju prepoznatih potreba zajednice i specifičnosti područja, radna skupina definirala je strateške ciljeve, prioritete i mjere koje možete pogledati ovdje.

S obzirom da uključenost lokalne zajednice predstavlja jedan od bitnih preduvjeta kako bi ovaj programski dokument zaživio u praksi, pozivamo sve građane, poduzeća, obrte, OPG-e, zadruge, udruge, javne ustanove i širu zainteresiranu javnost s područja Općine da dostave svoje komentare na definirane ciljeve, prioritete i mjere te prijave svoje projektne ideje koje mogu doprinijeti gospodarskom, infrastrukturnom i društvenom razvoju te podizanju kvalitete života stanovnika na području Općine. Projektne ideje se dostavljaju na Obrascu za prijavu projektnih ideja kojeg možete preuzeti ovdje.

Komentari i projektne ideje se dostavljaju na e-mail adresu opcina@dubravica.hr do 10. ožujka 2015. godine.

VELIKI USPJEH PUHAČKOG ORKESTRA „ROZGA“ – NOMINACIJA ZA PORIN
26.2.2015.
CD "Božić u Rozgi" koji je izdala izdavačka kuća Croatia Records nominiran je za nagradu Porin u kategoriji Najbolji album popularne duhovne glazbe!

Više o Porinu možete pročitati na linku:

http://www.porin.org/content/nominacije-za-22porinZAPOČELA ISPLATA IZRAVNIH POTPORA
18.2.2015.
Ministarstvo poljoprivrede preko Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započelo je danas, 16. veljače 2015., s isplatom prvog dijela izravnih potpora za proizvodnu 2014. godinu, a u narednim danima ukupno će biti isplaćeno 1,5 milijardi kuna.

Od ovog novca, oko 80 posto odnosno 1,2 milijardi kuna, je novac koji će Hrvatska povući iz proračuna Europske unije, dok je ostatak iz nacionalnog proračuna. U prvom dijelu isplate koja kreće danas, prosječno će biti isplaćeno oko 50 posto prava na plaćanja. Radi pojašnjenja, također naglašavamo, da će u prvom dijelu isplate po hektaru biti isplaćeno oko 1.000 kuna.

Ministarstvo poljoprivrede u nekoliko je navrata najavilo da će isplata potpora krenuti tijekom veljače, a obzirom na ogroman interes javnosti i proizvođača želimo još jednom naglasiti da će sve isplate biti obavljene u narednim danima. Na ovaj način će poljoprivredni proizvođači imati mogućnosti da pravovremeno krenu u pripremu proljetne sjetve.

Hrvatski poljoprivredni proizvođači ove će godine dobiti ukupno oko 3 milijarde kuna za izravne potpore što je 800 milijuna kuna više nego što je isplaćeno prošle godine.

U drugom dijelu isplate koja će, kao i u drugim zemljama EU, biti isplaćena do kraja lipnja isplatit ćemo preostali iznos za proizvodnu 2014. godinu.

TRIBINA ZA GRAĐANE - KAKO DO BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA ENERGETSKU OBNOVU
17.2.2015.

Energetskom obnovom vašeg doma možete uštedjeti od 30 do 60% na režijama, povećati udobnost stanovanja i ujedno čuvati okoliš. Znate li da za takvu obnovu vaše kuće ili zgrade možete dobiti bespovratna sredstva?

Osim energetske obnove kuća i zgrada za građane će biti dostupna sredstva za brojne druge programe, poput sufinanciranja nabave energetski učinkovitijih vozila i kućanskih uređaja, a sve te informacije biti će dostupne na tribini za građane koja će se održati u srijedu 18. veljače 2015. u kino dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Zaprešiću, Trg žrtava fašizma 11, s početkom u 18:00 sati.

Na tribini će sudjelovati i ministar zaštite okoliša i prirode, Mihael Zmajlović i Sven Müller, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te će biti na raspolaganju za pitanja građana.

 
 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Administracija/financije i računovodstvo: Dragica Stiperski
v.d. Pročelnik Martina Čukman

Uredovno vrijeme Općine Dubravica
ponedjeljak - petak: 8 - 16h

Rad sa strankama
utorak:09.00 - 11.00h
četvrtak:09.00 - 11.00h

OPĆINA DUBRAVICA

Adresa
Ulica Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica

Kontakt
Tel: 01/ 3399 360, 01/3399 356
Fax: 01/ 3399 360

Načelnik Općine
g. Franjo Štos

Zamjenik načelnika
Marin Štritof

Predsjednik Općinskog vijeća
Drago Horvat
 

 
 
 

OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
8.00-16.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Franjo Štos
Tel: 01/ 3399 356

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Martina Čukman
v.d.pročelnica
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Martina Čukman
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica