OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
KONCESIJE
   
Dodijeljena koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova
14.5.2019.

Općina Dubravica je dodijelila koncesiju za uslužnu komunalnu djelatnost – OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU OPĆINE DUBRAVICA ponuditelju:

DIMNJAČAR zajednički uslužni obrt vlasnika Ivice i Marka Pogačića,
Radakovo 198, Kraljevec na Sutli

Odluku o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Dubravica, donesena na 14. sjednici Općinskog vijeća Općine Dubravica, održane dana 19. prosinca 2018. godine, možete pogledati ovdje.

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova dodjeljuje se na rok od 5 godina.

KONTAKT KONCESIONARA:
Dimnjačar Ivica Pogačić
Radakovo 198, 49294 Kraljevec na Sutli
Tel: 098/ 193-66-52 Ivica
098/ 174-52-76 Marko

   

 

 

KONCESIJE - 2013. GODINA01/13 Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova

 1. datum objave: 24.4.2013.

      (obavijest o namjeri davanja koncesije možete preuzeti ovdje)

  • procijenjena vrijednost koncesije: 137.500,00 kn bez PDV-a
  • vrsta koncesije: koncesija za javne usluge
  • predviđeno trajanje ugovora po koncesiji: 5 godina
  • dostava ponuda: do 24.5.2013. do 11.00 sati
  • otvaranje ponuda: 24.5.2013. u 11.00 sati
  • dokumentaciju za nadmetanje možete preuzeti ovdje
  • odluku o poništenju postupka možete preuzeti ovdje

 

 

02/13 Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova

 1. datum objave: 19.06.2013.

      (obavijest o namjeri davanja koncesije možete preuzeti ovdje)

  • procijenjena vrijednost koncesije: 137.500,00 kn bez PDV-a
  • vrsta koncesije: koncesija za javne usluge
  • predviđeno trajanje ugovora po koncesiji: 5 godina
  • dostava ponuda: do 19.7.2013. do 11.00 sati
  • otvaranje ponuda: 19.7.2013. u 11.00 sati
  • dokumentaciju za nadmetanje možete preuzeti ovdje

   - Odluku o davanju koncesije EOJN RH možete preuzeti ovdje
   - Odluku o davanju koncesije - Općinsko vijeće možete preuzeti ovdje


 
Dodijeljena koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova
24.09.2013.

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova dodijeljena je Odlukom Općinskog vijeća od 29. kolovoza 2013. godine DIMNJAČARU IVICI POGAČIĆU, Radakovo 198 – Klanjec, 49 294 Kraljevec na Sutli. Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova dodjeljuje se na rok od 5 (pet) godina. Uvjeti i način obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Dubravica, propisani su Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova od 7.2.2013. godine („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 1/13).

KONTAKT KONCESIONARA:
Dimnjačar Ivica Pogačić
Radakovo 198, 49294 Kraljevec na Sutli
Tel: 098/ 193-66-52 Ivica
098/ 174-52-76 Marko

Odluku o dodjeli koncesije možete pogledati ovdje.
Odluku o obavljanju dimnjačarskih poslova možete pogledati ovdje.

 
 
 
 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica