Komunalni redar

 

 

Komunalni redar Općine Dubravica je SINIŠA REŽIĆ.

Dežurni broj telefona komunalnog redara: 01/ 3399-360.

Stanovnici Općine Dubravica mogu putem ovog telefonskog broja, radnim danom od 7:00-15:00 sati dobiti potrebne informacije, podnijeti prijave iz nadležnosti komunalnog redarstva, te stupiti izravno u kontakt s dežurnim komunalnim redarom.

e-mail: opcina@dubravica.hr

Što radi komunalni redar?

Komunalni redar provodi nadzor nad provedbom Odluke o komunalnom redu, Odluke o agrotehničkim mjerama, Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti te poduzima mjere sukladno ovlastima propisanim Zakonom o komunalnom gospodarstvu, kao i Zakonom o prekršajima.

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu:

Komunalni redar u provođenju komunalnog reda ovlašten je:

1. rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda,
2. izricati mandatne kazne,
3. predložiti pokretanje prekršajnog postupka.

Važni propisi

- Odluka o komunalnom redu

- Odluka o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom i šumskom zemljištu na području Općine Dubravica

- Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

- Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti

- Odluka o obveznom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće

 
 
 

 
 
 

 

OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

ZAMJENIK NAČELNIKA
Kruno Stiperski

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica