O načelniku
Gospodarenje otpadom
Registri Općine Dubravica
Sredstva donacije – obnova potresom stradale zgrade crkve Sv. Ane u Rozgi

 
 
 
 
 

OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financijski izvještaji
   

 

 
 

Financijsko izvješće za razdoblje 1.1.-31.03.2024.

Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje 1.1.-31.03.2024.

Potvrda o učitanom financijskom izvješću

 

 
 
 
Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine - razina 23


Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine - razina 23Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine - razina 23Potvrda o učitanom financijskom izvještaju u aplikaciju RKPFI - razina 23

 

 

 
Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine


Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godineBilješke uz financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godinePotvrda o učitanom financijskom izvještaju u aplikaciju RKPFI

 

 

 

Financijsko izvješće lipanj 2023. - razina 23

Potvrda o učitanom financijskom izvješću - razina 23

 

Financijsko izvješće lipanj 2023. - razina 22

Potvrda o učitanom financijskom izvješću - razina 22

 
 

 

Financijsko izvješće za razdoblje 1.1.-31.03.2023.

Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje 1.1.-31.03.2023.

Potvrda o učitanom financijskom izvješću

 

 
Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine


Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godineBilješke uz financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godinePotvrda o učitanom financijskom izvještaju u aplikaciju RKPFI

 

 

Financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine
 
Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine
 
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju od 01.01. - 31.12.2021. FINA
 

 
Financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine
 

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021.
 

 
Financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine
 
Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine
 
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju od 01.01. - 31.12.2020. FINA
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine
 

Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

 
Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine
 
Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine
 
pdf BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2017.
 
Financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine
 
Tablice uz obvezne Bilješke za razdoblje 01.01.-31.12.17.
 
Financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine
 
Financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine
 
Tablice uz obvezne Bilješke za razdoblje 01.01.-31.12.16.
 
Financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine
 
Bilješke uz finacijsko izvješće za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015.
 
Financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine
 
Financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine
 
Financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica