Zaštita okoliša
   
Prema odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, općine u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima. Među ostalim, to se odnosi i na poslove iz domene zaštite i unapređenja prirodnog okoliša.

Zaštita okoliša je skup aktivnosti i mjera za sprečavanje opasnosti za okoliš, nastanka šteta i/ili onečišćavanja okoliša, smanjivanja i/ili otklanjanja šteta nanesenih okolišu te povrata okoliša u stanje prije štete.

Općina Dubravica posvećuje posebnu pažnju očuvanju zdravog čovjekovog okoliša te poduzima mjere na stalnom unapređivanju i oblikovanju prirodnog okoliša u cilju postizanja ljepše i zdravije životne sredine za sve svoje stanovnike, kao i buduće generacije koje dolaze.

Programi i odluke Općine iz domene zaštite i očuvanja okoliša:

- Lokalni akcijski plan zaštite i očuvanja okoliša
- Analiza sustava stanja zaštite i spašavanja na području Općine Dubravica u 2009. godini
- Smjernice za razvoj i organizaciju sustava zaštite i spašavanja Općine Dubravica u 2010. godini
 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Administracija/financije i računovodstvo: Dragica Stiperski
v.d. Pročelnik Martina Čukman

Uredovno vrijeme Općine Dubravicas
ponedjeljak - petak: 8 - 16h

Rad sa strankama
utorak:09.00 - 11.00h
četvrtak:09.00 - 11.00h

OPĆINA DUBRAVICA

Adresa
Ulica Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica

Kontakt
Tel: 01/ 3399 360, 01/3399 356
Fax: 01/ 3399 360

Načelnik Općine
g. Franjo Štos

Zamjenik načelnika
Marin Štritof

Predsjednik Općinskog vijeća
Drago Horvat
 

 
 
 

OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
8.00-16.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Franjo Štos
Tel: 01/ 3399 356

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Martina Čukman
v.d.pročelnica
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Martina Čukman
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica