OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
Crkva sv. Ane
Crkva sv Ane u Rozgi  

Župa sv. Ane u Rozgi se spominje već u 13. stoljeću. Župa se protezala sve do Novih Dvora, te je obuhvaćala današnju župu Kraljevec na Sutli i dio župe Marija Gorica.

Stara župna crkva sv. Ane, smještena na brijegu poznatom pod nazivom Vinsko brdo, bila je posvećena 5. kolovoza 1691. godine za vrijeme župnika Nikole Senugia. Kako je stara crkva stradala u požaru, župljani su odlučili izgraditi novu crkvu na istom mjestu. Međutim, predaja kaže da je kip sv. Ane pronađen ispod rozgve podno Vinskog brda te je nova crkva sagrađena na tom mjestu.

Radovi su završeni 1842. godine za vrijeme župnika Jurja Ročića. Pokrovitelji gradnje su bili grofovi Erdödy iz Novih dvora kod Klanjca. Crkva je izgrađena u klasicističkom stilu, pravokutnog broda, s užim svetištem završenim zaobljenom apsidom, sakristijom sa sjeverne strane te zvonikom s baroknom limenom lukovicom iznad pročelja.

Na glavnom oltaru se nalazi slika sv. Ane, sv. Joakima i Blažene Djevice Marije, a iznad oltara su freske četvorice evanđelista; Marka, Mateja, Luke i Ivana. Na lijevoj strani crkve nalazi se oltar Presvetog Srca Marijinog sa kipovima sv. Roka i sv. Florijana, a predstavlja primjer tirolskog oblikovanja. Na desnoj strani crkve nalazi se oltar Presvetog Srca Isusovog s kipovima sv. Katarine i sv. Barbare, također primjer tirolskog oblikovanja, dok su sa strane freske apostola Petra i Pavla u simbolici stupova crkve. U crkvi se također nalaze kipovi sv. Valentina i sv. Antuna.

Na južnom zidu crkve smještena je freska sv. Antuna, na kojoj je prikazan s malim Isusom. Djelo je talijanskog majstora. Na sjevernom zidu crkve smještena je freska Isus u Getsemanskom vrtu. Djelo je nepoznatog autora, a nastala je nakon posvete crkve.

Crkva posjeduje 5 vitraja koje je izradio isusovac Gajšak iz Klanjca. Svaki vitraj je tzv. triptih jer prikazuje jednu centralnu postaju križnog puta, dok se sa lijeve strane nazire prethodna, a s desne strane sljedeća postaja. Izradu vitraja obavila je firma Sušilović iz Zagreba, a sami vitraji su poklon vjernika.

Na južnom zidu crkve, pored glavnog oltara, smješteno je barokno raspelo, najvjerojatnije iz druge polovice 18. stoljeća. Raspelo je pronašao župnik Slavko Dubovečak u podrumu kapelice Ranjenog Isusa. Kako je raspelo bilo u vrlo lošem stanju, župnik je od nadbiskupskog duhovnog stola ishodio dozvolu za restauraciju i postavljanje raspela u župnu crkvu. Raspelo je djelomično obnovljeno te je 10. studenog 1988. godine postavljeno na drveni križ i izloženo u župnoj crkvi. 2004. godine uočio ga je N. Bradić, konzervator Konzervatorskog odjela iz Zagreba te je odlučeno da raspelo bude izloženo na izložbi Konzervatorsko-restauratorski radovi na pokretnim radovima Hrvatskog Zagorja 2001.-2004. u Stubici, nakon čega je raspelo temeljito restaurirano. Restauratorski radovi su trajali do 11. listopada 1995. godine, nakon čega je raspelo vraćeno u župnu crkvu. Zanimljivost koja je pronađena na raspelu tijekom restauriranja je duboko usječena rana na desnom ramenu, što je iznimno rijetko u našim krajevima.
Izvan crkve se nalazi bista blaženog kardinala Alojzija Stepinca, dar Farme Dubravica. Bistu je izradio Anto Jurkić, a izlivena je u ljevaonici umjetnina ALU.

Crkva sv. Ane je tijekom godina redovito obnavljana i uređivana . 2005. godine su završeni vanjski radovi, a unutarnji 2007. godine. Godinu dana kasnije temeljito je obnovljen zvonik crkve. Više fotografija o obnovi možete vidjeti klikom na fotografije ispod.

Crkva sv Ane u Rozgi
Kapelica mjesnog groblja
Popis župnika koji su službovali u našoj župi
GODINA
IME I PREZIME
01.
1683.
Petrus Mattkovič
02.
1688.
Nikolaus Seniug
03.
1696.
Paulus Galić
04.
1709.
Georgius Puceković
05.
1716.
Joanes Maković
06.
1718.
Nicolaus Terihaj
07.
1720.
Mathias Beneković
08.
1734.
Francius Smoković
09.
1758.
Stephz Vitez
10.
1758.
Josephus Novosel
11.
1808.
Martinus Gregorić
12.
1811.
Georgius Korbar
13.
1811.
Franciscus Gjurešin
14.
1820.
Georgius Ročić
15.
1858.
Joannes Resar
16.
1871.
Ignjat Maretić
17.
1881.
Kamilo Kumpf
18.
1884.
Milan Cekuš
19.
1898.
Ivan Tomašković
20.
1899.
Matija Dolenc
21.
1916.
Stjepan Šiletić
22.
1923.
Zvonimir Štefančić
23.
1933.
Maksimilijan Lazar
24.
1947.
Ivo Belas
25.
1978.
Slavko Dubovečak
 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica