Glasnici
   
2016. godina
 
 
Službeni glasnik Općine Dubravica - broj 3 - godina XIX. - 9. studeni 2016.
 
Službeni glasnik Općine Dubravica - broj 2 - godina XIX. - 15. srpanj 2016.
 
Službeni glasnik Općine Dubravica - broj 1 - godina XIX. - 31. ožujak 2016.
 
 

 
2015. godina
 
Službeni glasnik Općine Dubravica - broj 4 - godina XVIII. - 31. prosinac 2015.
 
Službeni glasnik Općine Dubravica - broj 3 - godina XVIII. - 13. studeni 2015.
 
Službeni glasnik Općine Dubravica - broj 2 - godina XVIII. - 15. srpnj 2015.
 
Službeni glasnik Općine Dubravica - broj 1 - godina XVIII. - 30. ožujak 2015.
 

 
2014. godina
 
Službeni glasnik Općine Dubravica - broj 4 - godina XVII. - 31. prosinac 2014.
 
Službeni glasnik Općine Dubravica - broj 3 - godina XVII. - 31. listopada 2014.
 
Službeni glasnik Općine Dubravica - broj 2 - godina XVII. - 4. srpnja 2014.
 
Službeni glasnik Općine Dubravica - broj 1 - godina XVII. - 28. ožujka 2014.
 

 
2013. godina
 
Službeni glasnik Općine Dubravica - broj 4 - godina XV. - 30. prisinac 2013.
 
Službeni glasnik Općine Dubravica - broj 3 - godina XV. - 30. kolovoz 2013.
 
Službeni glasnik Općine Dubravica - broj 2 - godina XV. - 18. travnja 2013.
 
Službeni glasnik Općine Dubravica - broj 1 - godina XV. - 27. ožujka 2013.
 

 
2012. godina
 
Službeni glasnik Općine Dubravica - broj 4 - godina XIV. - 24. prosinac 2012.
 
Službeni glasnik Općine Dubravica - broj 3 - godina XIV. - 19. listopad 2012.
 
Službeni glasnik Općine Dubravica - broj 2 - godina XIV. - 06. srpanj 2012.
 
Službeni glasnik Općine Dubravica - broj 1 - godina XIV. - 30. ožujak 2012.

2011. godina
 
Službeni glasnik Općine Dubravica - broj 5 - godina XIII. - 21. prosinac 2011.
Službeni glasnik Općine Dubravica - broj 4 - godina XIII. - 12. listopad 2011.
Službeni glasnik Općine Dubravica - broj 3 - godina XIII. - 15. srpanj 2011.
Službeni glasnik Općine Dubravica - broj 2 - godina XIII. - 13. travanj 2011.
Službeni glasnik Općine Dubravica - broj 1 - godina XIII. - 31. ožujak 2011.

2010. godina
 
Službeni glasnik Općine Dubravica - broj 4 - godina XIII. - 30. prosinac 2010.
Službeni glasnik Općine Dubravica - broj 3 - godina XIII. - 29. listopad 2010.
Službeni glasnik Općine Dubravica - broj 2 - godina XIII. - 07. srpanj 2010.
Službeni glasnik Općine Dubravica - broj 1 - godina XIII. - 30. ožujak 2010.

2009. godina
 
Službeni glasnik Općine Dubravica - broj 4 - godina XIII. - 22. prosinac 2009.

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Administracija/financije i računovodstvo: Dragica Stiperski
v.d. Pročelnik Martina Čukman

Uredovno vrijeme Općine Dubravica
ponedjeljak - petak: 8 - 16h

Rad sa strankama
utorak:09.00 - 11.00h
četvrtak:09.00 - 11.00h

OPĆINA DUBRAVICA

Adresa
Ulica Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica

Kontakt
Tel: 01/ 3399 360, 01/3399 356
Fax: 01/ 3399 360

Načelnik Općine
g. Franjo Štos

Zamjenik načelnika
Marin Štritof

Predsjednik Općinskog vijeća
Drago Horvat
 

 
 
 

OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
8.00-16.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Franjo Štos
Tel: 01/ 3399 356

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Martina Čukman
v.d.pročelnica
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Martina Čukman
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
 

OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
8.00-16.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Franjo Štos
Tel: 01/ 3399 356

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Martina Čukman
v.d.pročelnica
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Martina Čukman
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica