Savjet mladih Općine Dubravica
   
 
Predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Dubravica
10.02.2014.

Općinsko vijeće Općine Dubravica na temelju Odluke donesene na 8. sjednici održanoj 30. siječnja 2014. godine objavilo je Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Dubravica.

Savjet mladih osniva se kao savjetodavno tijelo Općinskog vijeća općine Dubravica, a u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život na području općine Dubravica.

Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih imaju:
- udruge mladih i udruge koje se bave mladima
- učenička vijeća srednjih škola
- te drugi oblici organiziranja mladih koji imaju središte na području Općine Dubravica

Prijedlozi se dostavljaju u roku od 30 dana od dana objave javnog poziva. Prijedlog se podnosi na propisanom obrascu koji je dostupan na internetskim stranicama Općine Dubravica www.dubravica.hr ili se može podići u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica.

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Općine Dubravica dostavljaju se na adresu: Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica, s naznakom: „Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Dubravica”.

JAVNI POZIV

OBRASCI:

SM-1 / SM-2 / SM-3


 

 
Savjet mladih je formiran u 2008. godini kao savjetodavno tijelo Općinskog Vijeća Općine Dubravica, a osnovan je sa ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Dubravica.

Savjet mladih je osnovalo Općinsko vijeće Općine Dubravica sukladno Zakonu o savjetima mladih koji je donesen 16. veljače 2007. godine.
Savjet mladih Općine Dubravica broji 7 članova:

1. Martina Pulek – Predsjednica
2. Mateo Šmaguc- Zamjenik predsjednice
3. Karla Štritof- Tajnica
4. Ana Nežić,
5. Klaudia Knezić,
6. Antonio Nemčić
7. Marko Štritof

Savjet mladih želi aktivirati mlade da sudjeluju u akcijama, da daju prijedloge za poboljšanje uvjeta života mladih; da se mladi aktivno i izravno uključe u proces donošenja odluka o potrebama, strategijama i planovima za mlade.
PORUKA SAVJETA MLADIH OPĆINE DUBRAVICA
„Htjeli bismo dobiti povratnu reakciju te Vaše prijedloge kako bi naš rad bio korisniji i usmjereniji na potrebe mladih u Općini te Vas ovim putem pozivamo da nam svoje prijedloge i mišljenje javite na: mladidubravice@gmail.com

ili ih dostavite u zgradu Općine Dubravica - Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica Veselimo se budućoj suradnji! S poštovanjem,Savjet mladih Općine Dubravica“
PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH
Općinsko vijeće je na svojoj 43. sjednici održanoj 5. ožujka 2009. godine usvojilo Program rada Savjeta mladih za 2009. godinu.

Program rada Savjeta mladih sastoji se od 4 poglavlja koje će Savjet mladih tijekom godine otvoriti i raspraviti te predložiti raspravu o pojedinim pitanjima kao i način rješavanja tih pitanja.
Program:
1. Suradnja sa sumještanima i poticanje aktivizma mladih
2. Obrazovanje
3. Pomoć djeci i mladima
4. Suradnja sa udrugama na području Općine Dubravica
Obrazovanje
Obrazovanje je najvažniji resurs svake zajednice za njezin razvoj i napredak. Savjet mladih smatra da svi imaju pravo na školovanje neovisno o socijalnom statusu te predlaže stipendiranje učenika i studenata.
Pomoć djeci i mladima
U uvjetima sve bržeg tempa suvremenog života i odrastanja mladih, pokazuje se potreba za edukacijom, savjetima koje pružaju kvalificirani stručnjaci. Savjet mladih želi organizirati seminarei radionice za mlade s temama o nastavku školovanja nakon osnovneškole, o ovisnosti o drogama, alkoholu, seksualnosti i sl.S obzirom na to da djeca i mladi veliki dio dana provode u školi i u prostorima u blizini škole, radi što kvalitetnijeg provođenja slobodnog vremena Savjet mladih predlaže i izgradnju dječjeg igrališta (tobogan, ljuljačke, klackalice...).
Suradnja sa udrugama na području Općine Dubravica

Kultura je jedan od osnovnih elemenata identiteta svake zajednice, komunikacije i stila života.To je područje kojim se prenosi tradicionalno kulturno nasljeđe kao identitet i područje koje stvara nove obrasce za prepoznavanje i djelovanje. Mnoge ideje se zbog nedostatka entuzijazma, financijskih problema i nedostatka prostora za okupljanje i normalno funkcioniranje, ali i zbog nepovjerenja zajednice, ne uspiju realizirati.Savjet mladih predlaže da se ti problemi olakšaju dodjeljivanjem prostora za rad.
 
 

 
 
 

 

OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica