Savjet mladih Općine Dubravica
   
 
JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Dubravica 5.2.2024.

Na temelju članka 10. stavak 1. i 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14 i 83/23), članka 4. Odluke o osnivanju savjeta mladih Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 04/23) i Odluke o raspisivanju ponovljenog Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 01/2024), Općinsko vijeće Općine Dubravica dana 05. veljače 2024. godine, objavljuje JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Dubravica

Ovim Javnim pozivom pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Dubravica.

OPŠIRNIJE / JAVNI POZIV

Odluka o raspisivanju ponovljenog Javnog poziva Savjeta mladih Općine Dubravica

SM-1

SM-2

   
   
   

   
Izvješće o formalnim uvjetima kandidature
   
Objava Javnog poziva za izbor članova Savjeta mladih Općine Dubravica 15.12.2023.

Na temelju članka 10. stavak 1. i 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14 i 83/23) i Odluke o osnivanju savjeta mladih Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 04/23), Općinsko vijeće Općine Dubravica, objavljuje JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Dubravica

Ovim Javnim pozivom pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Dubravica (u daljnjem tekstu: Savjet).

Članove Savjeta bira Općinsko vijeće Općine Dubravica.

Kandidature za članove Savjeta temeljem javnog poziva za isticanje kandidatura ističu udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, udruge nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalne ili strukovne organizacije u Republici Hrvatskoj te neformalne skupine mladih (skupina od najmanje 5 mladih).

U trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjet, kandidati moraju biti u dobi od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina sa prebivalištem ili boravištem na području Općine Dubravica. Savjet ima tri (3) člana uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. Osoba ne može istodobno biti član Savjeta i član Općinskog vijeća Općine Dubravica.

OPŠIRNIJE / JAVNI POZIV

SM-1


SM-2


ODLUKA O OSNIVANJU

 

 
Predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Dubravica
10.02.2014.

Općinsko vijeće Općine Dubravica na temelju Odluke donesene na 8. sjednici održanoj 30. siječnja 2014. godine objavilo je Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Dubravica.

Savjet mladih osniva se kao savjetodavno tijelo Općinskog vijeća općine Dubravica, a u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život na području općine Dubravica.

Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih imaju:
- udruge mladih i udruge koje se bave mladima
- učenička vijeća srednjih škola
- te drugi oblici organiziranja mladih koji imaju središte na području Općine Dubravica

Prijedlozi se dostavljaju u roku od 30 dana od dana objave javnog poziva. Prijedlog se podnosi na propisanom obrascu koji je dostupan na internetskim stranicama Općine Dubravica www.dubravica.hr ili se može podići u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica.

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Općine Dubravica dostavljaju se na adresu: Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica, s naznakom: „Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Dubravica”.

JAVNI POZIV

OBRASCI:

SM-1 / SM-2 / SM-3


 

 
 
 

 
 
 

 

OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica