Povijest
Povijest Općine  
Ime Dubravica se po prvi puta spominje 1884. godine u spomenici župnog ureda iz župe sv.Ane u Rozgi. Samo ime Dubravica potječe od hrastove šume Dubrave kojom je nekada bilo pokriveno cijelo područje današnje Općine. Općina Dubravica je osnovana 1926. godine izdvajanjem iz tadašnje Općine Kraljevec na Sutli, a u okviru kotara Klanjec. Zbog nedostatka adekvatnog prostora prvo sjedište Općine bilo je u obiteljskoj kući Franje Horvata-Čefa u Dubravici gdje Općina počinje s radom 29. rujna 1926. godine.

Ubrzo se pristupilo gradnji općinske zgrade koja je završena i otvorena 1935. godine. Općina djeluje do 1. rujna 1955. godine kada je ukinuta i pripojena novoformiranoj Općini Zaprešić, unutar koje Dubravica ima status mjesne zajednice.
Takav položaj ostaje sve do 1993. godine i ponovnog ustrojavanja lokalne samouprave kada potpada pod nikada konstituiranu Općinu Kupljenski Hruševec, čije je ustrojstvo izazvalo negodovanje i revolt stanovništva.

Zakonom o Zagrebačkoj županiji 22. rujna 1995. godine ponovno je utemeljena Općina Dubravica koju čini 10 naselja: Bobovec Rozganski, Donji Čemehovac, Dubravica, Kraj Gornji, Lugarski Breg, Lukavec Sutlanski, Pologi, Prosinec, Rozga i Vučilćevo.

Pogled na zgradu Općine i spomenik Pavla Stoosa
 
Stara kuća Franje Horvata - prvo sjedište Općine Dubravica
 
Žig iz doba Banovine Hrvatske
 
 

 
 
 

 

OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica