Povijest
Povijest Općine  
Ime Dubravica se po prvi puta spominje 1884. godine u spomenici župnog ureda iz župe sv.Ane u Rozgi. Samo ime Dubravica potječe od hrastove šume Dubrave kojom je nekada bilo pokriveno cijelo područje današnje Općine. Općina Dubravica je osnovana 1926. godine izdvajanjem iz tadašnje Općine Kraljevec na Sutli, a u okviru kotara Klanjec. Zbog nedostatka adekvatnog prostora prvo sjedište Općine bilo je u obiteljskoj kući Franje Horvata-Čefa u Dubravici gdje Općina počinje s radom 29. rujna 1926. godine.

Ubrzo se pristupilo gradnji općinske zgrade koja je završena i otvorena 1935. godine. Općina djeluje do 1. rujna 1955. godine kada je ukinuta i pripojena novoformiranoj Općini Zaprešić, unutar koje Dubravica ima status mjesne zajednice.
Takav položaj ostaje sve do 1993. godine i ponovnog ustrojavanja lokalne samouprave kada potpada pod nikada konstituiranu Općinu Kupljenski Hruševec, čije je ustrojstvo izazvalo negodovanje i revolt stanovništva.

Zakonom o Zagrebačkoj županiji 22. rujna 1995. godine ponovno je utemeljena Općina Dubravica koju čini 10 naselja: Bobovec Rozganski, Donji Čemehovac, Dubravica, Kraj Gornji, Lugarski Breg, Lukavec Sutlanski, Pologi, Prosinec, Rozga i Vučilćevo.

Pogled na zgradu Općine i spomenik Pavla Stoosa
 
Stara kuća Franje Horvata - prvo sjedište Općine Dubravica
 
Žig iz doba Banovine Hrvatske
 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Administracija/financije i računovodstvo: Dragica Stiperski
v.d. Pročelnik Martina Čukman

Uredovno vrijeme Općine Dubravica
ponedjeljak - petak: 8 - 16h


Rad sa strankama
utorak:09.00 - 11.00h
četvrtak:09.00 - 11.00h

OPĆINA DUBRAVICA

Adresa
Ulica Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica

Kontakt
Tel: 01/ 3399 360, 01/3399 356
Fax: 01/ 3399 360

Načelnik Općine
g. Franjo Štos

Zamjenik načelnika
Marin Štritof

Predsjednik Općinskog vijeća
Drago Horvat
 

 
 
 

OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
8.00-16.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Franjo Štos
Tel: 01/ 3399 356

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Martina Čukman
v.d.pročelnica
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Martina Čukman
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica