OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
Udruge
   
 
Javni poziv za udruge 5.9.2023.

Na temelju članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge («Narodne novine» broj 26/15, 37/21) i članka 27. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica 4/15), općinski načelnik Općine Dubravica objavljuje

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2024. godinu

Planom Proračuna Općine Dubravica za 2024. godinu osigurati će se financijska sredstva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2024. godinu za:

- programe javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima, a za koje nije objavljen javni natječaj;
- donacije i sponzorstva;
- obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično;
- jačanje kapaciteta udruga (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično);
- edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zaposlenike i stručnjake udruge, edukacije za zajednicu).

Javni poziv je otvoren od 05. rujna 2023. godine do 01. veljače 2024. godine


OPŠIRNIJE

OBRASCI

Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2024. godini iz proračuna Općine Dubravica

Odluka o načinu raspodjele sredstava namijenjenih financiranju programa i aktivnosti koje provede udruge u 2024.g.

Odluka o obrascu Izvješća o provođenju programa i projekata koje provode udruge u 2024. godini


ODLUKA O DODJELI JEDNOKRATNIH FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA ZA 2023. GODINU 13.03.2023.

Na temelju članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15) i članka 32. i 33. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 4/15),

Općinski načelnik Općine Dubravica, dana 13. ožujka 2023. godine, donosi ODLUKU O DODJELI JEDNOKRATNIH FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA ZA 2023. GODINU.

ODLUKA / OPŠIRNIJE

Javni poziv za udruge 01.02.2023.

Na temelju članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge («Narodne novine» broj 26/15, 37/21) i članka 27. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica 4/15), općinski načelnik Općine Dubravica objavljuje

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2023. godinu

Planom Proračuna Općine Dubravica za 2023. godinu osigurana su financijska sredstva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2023. godinu za:

  1. programe javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima, a za koje nije objavljen javni natječaj;
  2. donacije i sponzorstva;
  3. obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično;
  4. jačanje kapaciteta udruga (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično);
  5. edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zaposlenike i stručnjake udruge, edukacije za zajednicu).

    Javni poziv je otvoren od 01. veljače 2023. godine do 03. ožujka 2023. godine

    Prijavitelj programa ima obvezu namjenskog korištenja sredstva, a Općina ima pravo izvršiti kontrolu namjenskog korištenja sredstava.

OPŠIRNIJE...

OBRASCI

 

ODLUKA O DODJELI JEDNOKRATNIH FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA ZA 2022. GODINU
27.05.2022.
Javni poziv za udruge 12.4.2022.

opcina Načelnik Općine Dubravica objavio je

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2022. godinu.

U Proračunu Općine Dubravica za 2022. godinu („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 07/2021) osigurana su financijska sredstva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2022. godinu za:

- programe javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima, a za koje nije objavljen javni natječaj;
- donacije i sponzorstva;
- obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično;
- jačanje kapaciteta udruga (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično);
- edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zaposlenike i stručnjake udruge, edukacije za zajednicu).

Javni poziv je otvoren od 13.04.2022. godine do 13.05.2022. godine.

Prijavnice s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se u jednom primjerku u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom poštom na adresu: OPĆINA DUBRAVICA, - za Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih financijskih potpora, Pavla Štoosa 3, 10 293 Dubravica.

OPŠIRNIJE / DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODJELI JEDNOKRATNIH FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA ZA 2021. GODINU
04.05.2021.

pozdravNačelnik Općine Dubravica objavio je

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2021. godinu.

U Proračunu Općine Dubravica za 2021. godinu ("Službeni glasnik Općine Dubravica" broj 09/2020) te I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Dubravica za 2021. godinu ("Službeni glasnik Općine Dubravica" broj 01/2021) osigurana su financijska sredstva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2021. godinu za:

- programe javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima, a za koje nije objavljen javni natječaj;
- donacije i sponzorstva;
- obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično;
- jačanje kapaciteta udruga (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično);
- edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zaposlenike i stručnjake udruge, edukacije za zajednicu).

Javni poziv je otvoren od 22.03.2021. godine do 22.04.2021. godine.

Prijavnice s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se u jednom primjerku u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom poštom na adresu: OPĆINA DUBRAVICA, - za Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih financijskih potpora, Pavla Štoosa 3, 10 293 Dubravica.

OPŠIRNIJE / DOKUMENTACIJA

IZMJENA GODIŠNJEG PLANA NATJEČAJA  

pozdravOpćinski načelnik Općine Dubravica je dana 13. siječnja 2021. godine donio Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2021. godini iz proračuna Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 01/2021, dalje u tekstu: Godišnji plan) te se temeljem važeće Odluke o donošenju I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dubravica za 2021. godinu mijenja Godišnji plan na način da se mijenja tabela u prilogu koja je sastavni dio ove Izmjene Godišnjeg plana.

OPŠIRNIJE / IZMJENA GODIŠNJEG PLANA

Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2021. godini
13.1.2021.

pozdravOpćinski načelnik Općine Dubravica donio je Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2021. godini iz proračuna Općine Dubravica.
OPŠIRNIJE / GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA

ODLUKA O DODJELI JEDNOKRATNIH FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA ZA 2020. GODINU
2.10.2020.

opcinaNa temelju članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine", broj 26/15) i članka 32. i 33. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Dubravica ("Službeni glasnik Općine Dubravica" br. 4/15), Općinski načelnik Općine Dubravica, dana 02. listopada 2020. godine, donosi ODLUKU O DODJELI JEDNOKRATNIH FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA ZA 2020. GODINU.

ODLUKA / OPŠIRNIJE

Javni poziv za udruge
24.8.2020.

opcinaNačelnik Općine Dubravica objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2020. godinu.

U Proračunu Općine Dubravica za 2020. godinu ("Službeni glasnik Općine Dubravica" broj 07/2019) te I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Dubravica za 2020. godinu ("Službeni glasnik Općine Dubravica" broj 04/2020) osigurana su financijska sredstva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2020. godinu za:

- programe javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima, a za koje nije objavljen javni natječaj;
- donacije i sponzorstva;
- obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično;
- jačanje kapaciteta udruga (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično);
- edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zaposlenike i stručnjake udruge, edukacije za zajednicu).

Javni poziv je otvoren od 24.08.2020. godine do 24.09.2020. godine.

Prijavnice s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se u jednom primjerku u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom poštom na adresu: OPĆINA DUBRAVICA, - za Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih financijskih potpora, Pavla Štoosa 3, 10 293 Dubravica.

OPŠIRNIJE / DOKUMENTACIJA

IZMJENA GODIŠNJEG PLANA NATJEČAJA
29.5.2020.

Općinski načelnik Općine Dubravica dana 29. svibnja 2020. godine donosi IZMJENU GODIŠNJEG PLANA raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2020. godini iz proračuna Općine Dubravica.

OPŠIRNIJE / IZMJENA GODIŠNJEG PLANA

ODLUKA


Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2020. godini
16.1.2019.

pozdravOpćinski načelnik Općine Dubravica donio je Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2020. godini iz proračuna Općine Dubravica.
OPŠIRNIJE / GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA

Odluka o dodjeli jednokratne financijske potpore
29.10.2019.
Odluka o dodjeli jednokratne financijske potpore / OPŠIRNIJE


Odluka o dodjeli jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2019. godinu
10.6.2019.
Odluka o dodjeli jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2019. godinu / OPŠIRNIJE


Javni poziv za udruge
23.4.2019.
opcinaNačelnik Općine Dubravica objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2019. godinu.

U Proračunu Općine Dubravica za 2019. godinu („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 4/18) osigurana su financijska sredstva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2019. godinu za:

- programe javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima, a za koje nije objavljen javni natječaj;
- donacije i sponzorstva;
- obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično;
- jačanje kapaciteta udruga (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično);
- edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zaposlenike i stručnjake udruge, edukacije za zajednicu).

Javni poziv je otvoren do 23. svibnja 2019. godine.

Prijavnice s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se u jednom primjerku u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom poštom na adresu: OPĆINA DUBRAVICA, - za Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih financijskih potpora, Pavla Štoosa 3, 10 293 Dubravica.

OPŠIRNIJE / DOKUMENTACIJA


Godišnji Plan raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2019. godini
   
Udruge - Društva  
 

„Napomena: objavljeni podaci o udrugama dostavljeni su Općini Dubravica od odgovorne osobe (predstavnika) pojedine udruge koja odgovara za istinitost i točnost objavljenih podataka.“

 
Društveni prostor se može podijeliti na tri glavna područja ili sektore: javni sektor koji se sastoji od javnog vlasništva, s organizacijama i institucijama koje osiguravaju pravni okvir, socijalnu skrb i druge usluge u javnom interesu; privatni sektor ili tržišno gospodarstvo kojeg čine privatno vlasništvo, aktivnosti i institucije usmjerene na ostvarivanje profita te civilni sektor kojeg čine neprofitne organizacije, nevladine organizacije, institucije i aktivnosti zasnovane na građanskim inicijativama.

Aktivnosti civilnog društva pridonose stvarnom oživotvorenju najviših vrednota ustavnog poretka u RH, a to su sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav.

Udruge mogu ispunjavati javne funkcije i zadaće tako što preuzimaju obavljanje nekih socijalnih i društvenih usluga što ih javne institucije ne obavljaju ili to čine manjkavo i neadekvatno, mogu utjecati na donositelje političih mjera i odluka da kvalitetnije reguliraju aktivnosti za koje su zainteresirani, i mogu učiniti neku problematiku predmetom javnog interesa.

Na području Općine Dubravica djeluju sljedeće udruge:

1. Limena glazba Rozga Sveta Ana

Na zahtjev Limene glazbe Rozga Sv. Ana od 25.11.2022. godine svi podaci o udruzi su izbrisani.


2. LOVAČKO DRUŠTVO "VIDRA",
Lovački put 9, 10293 Dubravica
Predsjednik Udruge: Ivan Štritof
Broj članova: 77.

Opširnije...
3. PUHAČKI ORKESTAR "ROZGA"
Predsjednica Udruge: Jelena Šoštarec Barbić, prof.
Broj članova:28

Opširnije...
4. KUD "PAVAO ŠTOOS " DUBRAVICA
Predsjednik Udruge: Vlado Stiperski
Broj članova: 63.

Opširnije...
5. UDRUGA VINOGRADARA I PODRUMARA
Predsjednik Udruge: Željko Borošak
Broj članova: 45.

Opširnije...
6. UDRUGA UMIROVLJENIKA
Predsjednik Udruge: Josip Ivanuš
Broj članova:

Opširnije...
7. STRELJAČKI ŠPORTSKI KLUB DUBRAVICA
Predsjednik Udruge: Horvat Drago
Broj članova: 29.

Opširnije...
9. DVD Vučilćevo
predsjednik udruge:Marijan Štritof
broj članova:

Opširnije...
10. DVD Bobovec
Društvo vode predsjednik Tomislav Horvat, zapovjednik Ivica Stanišak i tajnik Kruno Stiperski
broj članova:

Opširnije...
11. DVD Prosinec
predsjednik: Drago Prelec
broj članova: 37

Opširnije...
 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica