OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
8.00-16.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Franjo Štos
Tel: 01/ 3399 356

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Martina Čukman
v.d.pročelnica
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Martina Čukman
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
Gospodarenje otpadom

 

 
   
Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2016. do 2021. godine
 
Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2016. do 2021. godine - Nacrt
 
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Dubravica za 2015. godinu
 

 
Zeleni otoci na području Općine Dubravica
5.12.2014.
Mole se svi stanovnici Općine Dubravica da koriste zelene otoke koji su postavljeni na sljedećim lokacijama:

OPŠIRNIJE...

   

 
Plan gospodarenja otpadom Općine Dubravica za razdoblje do 2015. godine

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Dubravica za 2013. godinu
 

 
Obavijesti:

Obavijest Zaprešića d.o.o – raspored odvoza papira i plastike

Raspored odvoza možete pogledati ovdje.
 

 
Izgradnja zelenih otoka

Skicu zelenih otoka možete vidjeti ovdje.
 

 


Odvoz glomaznog otpada u 2014. godini

Odvoz kućnog otpada u vrijeme blagdana – 28.12.2013. i 04.01.2014. godine

Sanacija divljeg odlagališta „Stara Sutla“ – svibanj 2013.


 
 
 
 
 
 
 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Administracija/financije i računovodstvo: Dragica Stiperski
v.d. Pročelnik Martina Čukman

Uredovno vrijeme Općine Dubravica
ponedjeljak - petak: 8 - 16h


Rad sa strankama
utorak:09.00 - 11.00h
četvrtak:09.00 - 11.00h

OPĆINA DUBRAVICA

Adresa
Ulica Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica

Kontakt
Tel: 01/ 3399 360, 01/3399 356
Fax: 01/ 3399 360

Načelnik Općine
g. Franjo Štos

Zamjenik načelnika
Marin Štritof

Predsjednik Općinskog vijeća
Drago Horvat
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica