OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

ZAMJENIK NAČELNIKA
Kruno Stiperski

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Ana Stiperski
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
Gospodarenje otpadom

 

 
   
Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2016. do 2021. godine
 
Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2016. do 2021. godine - Nacrt
 
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Dubravica za 2015. godinu
 

 
Zeleni otoci na području Općine Dubravica
5.12.2014.
Mole se svi stanovnici Općine Dubravica da koriste zelene otoke koji su postavljeni na sljedećim lokacijama:

OPŠIRNIJE...

   

 
Plan gospodarenja otpadom Općine Dubravica za razdoblje do 2015. godine

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Dubravica za 2013. godinu
 

 
Obavijesti:

Obavijest Zaprešića d.o.o – raspored odvoza papira i plastike

Raspored odvoza možete pogledati ovdje.
 

 
Izgradnja zelenih otoka

Skicu zelenih otoka možete vidjeti ovdje.
 

 


Odvoz glomaznog otpada u 2014. godini

Odvoz kućnog otpada u vrijeme blagdana – 28.12.2013. i 04.01.2014. godine

Sanacija divljeg odlagališta „Stara Sutla“ – svibanj 2013.


 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica