Socijalna skrb

 

 
 

OBRASCI ZA OSTVARIVANJE POTPORA I NAKNADA (POMOĆI) U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI- ZAHTJEV – za isplatu jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete

- Zahtjev za podmirenje troškova stanovanja

- Zahtjev za jednokratnu naknadu

 

 
Odluku o socijalnoj skrbi
 

 
Zakon o socijalnoj skrbi
 
 

 
Odluka o jednokratnoj novčanoj potpori za novorođeno dijete
 

   
NOVOSTI
 
   
   
Jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete

Jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete od 01.01.2023. godine iznosi

- ZA PRVO DIJETE - 2.000,00 KN / 265,45 EUR (fiksni tečaj konverzije 1 EUR=7,53450 HRK)
- ZA DRUGO DIJETE - 3.000,00 KN / 398,17 EUR (fiksni tečaj konverzije 1 EUR=7,53450 HRK)
- ZA TREĆE I SVAKO SLJEDEĆE DIJETE - 5.000,00 KN / 663,61 EUR (fiksni tečaj konverzije 1 EUR=7,53450 HRK)

Pravo na jednokratnu novčanu potporu za novorođeno dijete ostvaruju roditelji djeteta uz uvjet da barem jedan od roditelja ima prijavljeno prebivalište na području Općine Dubravica u vremenskom razdoblju od najmanje godine dana, te da su podmirene sve zakonske i ugovorne obveze prema Općini.

Pravo na jednokratnu novčanu potporu ostvaruje se:
- podnošenjem pismenog zahtjeva jednog od roditelja ili zajedničkim zahtjevom, u roku od 6 mjeseci od dana rođenja djeteta.
Obrazac zahtjeva možete preuzeti ovdje.

Uz ispunjeni obrazac zahtjeva roditelji su obvezni priložiti i preslike sljedećih dokumenata:

- izvadak iz matice rođenih novorođenog djeteta za kojeg se traži jednokratna novčana potpora
- izvadak iz matice rođenih preostale djece
- uvjerenje o prebivalištu jednog od roditelja ne starije od mjesec dana (ili preslika osobne iskaznice),
- uvjerenje o prebivalištu novorođenog djeteta za kojeg se traži jednokratna novčana potpora, ne starije od mjesec dana od podnošenja zahtjeva (ili preslika osobne iskaznice),
- uvjerenje o prebivalištu preostale djece, ne starije od mjesec dana od podnošenja zahtjeva (ili preslika osobne iskaznice)
- preslika tekućeg ili žiro računa podnositelja zahtjeva

Jedinstveni upravi odjel Općine Dubravica provesti će postupak utvrđivanja prava te temeljem provedenog upravnog postupka i priznavanju prava izvršit će isplatu jednokratne novčane potpore.

Odluka Općinskog vijeća o jednokratnoj novčanoj potpori za novorođeno dijete


   
   
OBAVIJEST KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE O PRAVU NA NAKNADU TROŠKOVA STANOVANJA  

Sukladno čl. 21., članku 41. i članku 126. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22):
„Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade.“

„Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalne naknade, troškove grijanja, vodne usluge te troškova koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade.“

„Pravo na naknadu za troškove stanovanja jedinica lokalne samouprave dužna je priznati u visini od najmanje 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu.“
„Ako su troškovi stanovanja manji od 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade, pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u iznosu stvarnih troškova stanovanja.“
„O pravu na naknadu za troškove stanovanja rješenjem odlučuje jedinica lokalne samouprave“

Temeljem navedenih odredbi, pozivaju se korisnici zajamčene minimalne naknade sa prebivalištem na području Općine Dubravica da dođu u zgradu Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, u svrhu podnošenja pisanog zahtjeva za naknadu troškova stanovanja.
Uz pisani zahtjev potrebno je priložiti odgovarajuće dokaze ovisno o trošku stanovanja za koji se traži naknada:
A) najamnina (priložiti Ugovor o najmu)
B) komunalna naknada (priložiti uplatnicu)
C) vodne usluge (priložiti uplatnicu)
D) radovi na povećanju energetske učinkovitosti zgrade (priložiti račun, dokaz o plaćanju)
E) troškovi grijanja (priložiti vlastoručno potpisanu Izjavu da se podnositelj zahtjeva (korisnik ZMN-a) grije na drva ili drugi odgovarajući dokaz)

Također je potrebno pisanom zahtjevu priložiti:
1. Rješenje Centra za socijalnu skrb/Zavoda o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu (preslika)
2. Uvjerenje o prebivalištu za samca/za sve članove kućanstva (preslika)
3. Izjavu o članovima kućanstva (popunjenu i potpisanu od svih članova kućanstva)-ukoliko je korisnik ZMN-e kućanstvo
4. preslika kartice računa iz kojeg je vidljiv IBAN na koji bi se izvršila uplata iznosa priznatih troškova stanovanja

OPĆINA DUBRAVICA

OBAVIJEST
14.1.2015.

Prijevoz starijih osoba u 2015. godini – za razdoblje od 01.01.-31.12.2015.

Obavještavaju se sve osobe koje imaju navršenih 65. godina ili više da je donesena Odluka da se i u 2015. godine nastavlja sa financiranjem Meštrović prijevoza u 100%-om iznosu.

Potvrde za produženje prava na besplatan prijevoz nije potrebno podizati u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine jer je popis svih starijih osoba koje ostvaruju navedeno pravo dostavljen Meštrović prijevozu.

Besplatan prijevoz starijih osoba produžuje se do 31.12.2015. godine.

Za produženje prijevoza potrebno je javiti se na Meštrović prijevoz (autobusni terminal u Zaprešiću) sa osobnom iskaznicom. Za produženje nije potrebno dolaziti u Općinu.

Osobe koje ispunjavaju uvjete za besplatan prijevoz (osobe sa 65. godina ili više sa prebivalištem na području Općine Dubravica i podmirenim zakonskim obvezama prema Općini ), a koje nisu do sada podigle potvrdu ili se ne nalaze na navedenom popisu moraju se javiti u Jedinstveni upravni odjel Općine.


Za dodatne informacije možete nazvati na tel: 01/ 3399-360.

POPIS STARIJIH OSOBA KOJE SU OSTVARILE PRAVO NA BESPLATAN PRIJEVOZ DO 31.12.2015. GODINE MOŽETE POGLEDATI ovdje.   
OBAVIJEST - Prijevoz starijih osoba u 2013. godini
02.01.2013.

Obavještavaju se sve osobe koje su navršile 65. godina ili više da Općina i u 2013. godini nastavlja sa financiranjem Meštrović prijevoza u 100%-om iznosu.

Potvrde za prijevoz nije potrebno podizati u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine jer je popis svih starijih osoba koje su podigle potvrdu u 2012. godini te podmirile svoje zakonske obveze prema Općini dostavljen Meštrović prijevozu.

Besplatan prijevoz starijih osoba produžuje se do 30.06.2013 godine.

Za produženje prijevoza potrebno je javiti se na Meštrović prijevoz (autobusni terminal u Zaprešiću, Ante Starčevića bb) sa osobnom iskaznicom. Za produženje nije potrebno dolaziti u Općinu.

Osobe koje ispunjavaju uvjete za besplatan prijevoz (osobe sa 65. godina ili više sa prebivalištem na području Općine Dubravica i podmirenim zakonskim obvezama prema Općini ), a koje nisu do sada podigle potvrdu ili se ne nalaze na navedenom popisu moraju se javiti u Jedinstveni upravni odjel Općine.

Za dodatne informacije možete nazvati na tel: 01/ 3399-360.

POPIS STARIJIH OSOBA KOJE SU OSTVARILE PRAVO NA BESPLATAN PRIJEVOZ DO 30.06.2013. GODINE MOŽETE POGLEDATI ovdje.

Jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete
 

Jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete iznosi 2.000,00 kuna.

Pravo na jednokratnu novčanu potporu za novorođeno dijete ostvaruju roditelji djeteta uz uvjet da barem jedan od roditelja ima prijavljeno prebivalište na području Općine Dubravica u vremenskom razdoblju od najmanje godine dana i da su podmirene sve zakonske i ugovorne obveze prema Općini.

Pravo na jednokratnu novčanu potporu ostvaruje se:
- podnošenjem pismenog zahtjeva jednog od roditelja ili zajedničkim zahtjevom, u roku od 6 mjeseci od dana rođenja djeteta.

Obrazac zahtjeva možete preuzeti ovdje.

Uz ispunjeni obrazac zahtjeva roditelji su obvezni priložiti i preslike sljedećih dokumenata:

- izvatka iz matice rođenih novorođenog djeteta,
- uvjerenja o prebivalištu jednog od roditelja ne starije od mjesec dana,
- uvjerenja o prebivalištu djeteta ne starijeg od mjesec dana,

Uz preslike dokumenata potrebno je dostaviti i njihove originale na uvid.

Jedinstveni upravi odjel Općine Dubravica provest će postupak utvrđivanja prava te temeljem provedenog postupka izvršit će isplatu jednokratne novčane potpore

Spisi i radnje za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za rođenje novorođenog djeteta oslobođeni su plaćanja pristojbi sukladno članku 7. stavku 2. točki 12. Zakona o upravnim pristojbama (NN br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11).

ODLUKA OPĆINSKOG VIJEĆA o jednokratnoj novčanoj potpori za novorođeno dijete

 
 
 
 
O načelniku
Gospodarenje otpadom
Registri Općine Dubravica
Sredstva donacije – obnova potresom stradale zgrade crkve Sv. Ane u Rozgi

 
 
 
 
 

OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica
   
::Novosti ::O Općini Dubravica ::Gospodarstvo ::Dokumenti ::Glasnici ::Fotogalerija ::Informacije ::Kontakti
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica