LOKALNI IZBORI 2021.
   

LOKALNI IZBORI - 2. krug izbora
za župana Zagrebačke županije

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE DUBRAVICA

DEŽURSTVO ZA VRIJEME IZBORNE ŠUTNJE
29. 05. 2021.g, od 00,00 sati do 30. 05. 2021.g. do 19,00 sati

Zgrada Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3
Tel: 01/ 3399-360
Fax: 01/ 3399-707

Predsjednica: Marija Filić
Mob: 091/ 7539-065

Članica: Silvana Kostanjšek
Mob: 098/548-065

Članica: Karolina Sever Budišćak
Mob: 098/993-3193


   

   
Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru članova Općinskog vijeća Općine Dubravica 2021.
   
Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru općinskog načelnika Općine Dubravica 2021.
   
Utrošena sredstva za provedbu Lokalnih izbora 2021.
   
LOKALNI IZBORI 2021. - KONAČNI REZULTATI
20.05.2021.


Konačni rezultati izbora općinskog vijeća

Konačni rezultati izbora općinskog načelnika

 

   
   
Lokalni izbori 2021. - REZULTATI
17.05.2021.

Rezultati izbora općinskog načelnika Općine DubravicaRezultati izbora članova Općinskog vijeća Općine Dubravica
   
   

   OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE DUBRAVICA

DEŽURSTVO ZA VRIJEME IZBORNE ŠUTNJE
15. 05. 2021.g, od 00,00 sati do 16. 05. 2021.g. do 19,00 sati

 

Zgrada Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3
Tel:  01/ 3399-360
Fax: 01/ 3399-707

 

Predsjednica: Marija Filić
Mob: 091/ 7539-065

Članica: Silvana Kostanjšek
Mob: 098/548-065

Članica: Karolina Sever Budišćak
Mob: 098/993-3193

   
RJEŠENJA O IMENOVANJU BIRAČKIH ODBORA
 
Pravovaljane kandidacijske liste, kandidature te zbirne liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Dubravica i izbor općinskog načelnika Općine Dubravica

Sukladno članku 26. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Dubravica objavljuje pravovaljane kandidacijske liste, kandidature te zbirne liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Dubravica i izbor općinskog načelnika Općine Dubravica:

PRAVOVALJANA KANDIDATURA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE DUBRAVICA:

SVE LISTE - OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA


ZBIRNA LISTA - OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA


PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUBRAVICA:

SVE LISTE – OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DUBRAVICA


ZBIRNA LISTA – OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DUBRAVICA

Objava: 30.04.2021. u 12,00 sati.

 

 

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE DUBRAVICA

DEŽURSTVO NA DAN 29.04.2021.
od 07:00 do 24:00 sati

Zgrada Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3
Tel: 01/ 3399-360
Fax: 01/ 3399-707

Predsjednica: Marija Filić
Mob: 091/ 7539-065

Članica: Silvana Kostanjšek
Mob: 098/548-065

Članica: Karolina Sever Budišćak
Mob: 098/993-3193


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE DUBRAVICA

DEŽURSTVO

RADNI DAN (ponedjeljak-petak)
od 07:00 do 15:00 sati
NERADNI DAN (subota i nedjelja)
17. i 18.04. 2021.
24. i 25.04.2021.
od 10:00 do 12:00 sati

Zgrada Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3
Tel: 01/ 3399-360
Fax: 01/ 3399-707

Predsjednica: Marija Filić
Mob: 091/ 7539-065

Članica: Silvana Kostanjšek
Mob: 098/548-065

Članica: Karolina Sever Budišćak
Mob: 098/993-3193

 

.................................................................................................................................

Rješenje o imenovanju članova Stalnog sastava OIP Dubravica

Rješenje o imenovanju proširenog sastava OIP Dubravica za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora

1. Obvezatne upute-redoslijed izbornih radnji i tijek rokova


2. Obvezatne upute za postupak kandidiranja za izbor članova predstavničkog tijela


3. Obvezatne upute i OBRASCI za postupak kandidiranja za izbor članova predstavničkog tijela


4. Obvezatne upute za postupak kandidiranja za izbor općinskog načelnika


5. Obvezatne upute i OBRASCI za postupak kandidiranja za izbor općinskog načelnika

Objava biračima

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA OIP DUBRAVICA

 

OBRASCI ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA I ZA PROVEDBU IZBORA ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

OBRASCI ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA I ZA PROVEDBU IZBORA OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA I ŽUPANA TE NJIHOVIH ZAMJENIKA

...........................................................................................................................

"Obavijest o izdavanju potvrde/uvjerenja iz kaznene evidencije u postupku kandidiranja na Lokalnim izborima 2021. godine:

Na linku na stranicu Ministarstva pravosuđa i uprave

https://mpu.gov.hr/izdavanje-potvrda-uvjerenja-iz-kaznene-evidencije-u-postupku-kandidiranja/25001

se nalaze detaljne upute o izdavanju potvrde/uvjerenja iz kaznene evidencije u postupku kandidiranja na Lokalnim izborima 2021. godine.

Izdavanje potvrde i posebnog uvjerenja oslobođeno je sudskih i upravnih pristojbi."

..........................................................................................................................


 
 
 
 
 

OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica