Poticajne mjere za razvoj gospodarstva
Poticajne mjere za razvoj gospodarstva  
U cilju postizanja bržeg i ravnomjernog gospodarskog rasta i razvoja Republike Hrvatske, u kojem primarno strateško opredjeljenje inzistira na razvoju pod svaku cijenu, odnosno na povećanoj proizvodnji, izvozu i rastu zaposlenosti, resorna ministarstva i ustanove u Republici Hrvatskoj raspisuju poticajne mjere i kreditiranja obrtnika, malih i srednjih poduzetnika i poljoprivrednika.

Na slijedećim linkovima možete pronaći javne natječaje i pozive za provođenje poticajnih mjera koji su u tijeku:
Poticajne mjere Općine Dubravica
Uz poticajne mjere na razini države i županije, jedinice lokalne samouprave također u okviru svog proračuna osiguravaju poticajna sredstva za razvoj poljoprivrede i gospodarstva na svom području, čime se definiraju prioritetni razvojni pravci te ubrzava gospodarski razvitak Općine.

Poticajne mjere Općine Dubravica:

- Odluka o subvencioniranju sadnje loznih cijepova na području Općine Dubravica u 2010. godini
- Odluka o subvencioniranju sadnje voćnih sadnica na području Općine Dubravica u 2010. godini
- Odluka o subvencioniranju sjetve kukuruza na području Općine Dubravica u 2010. godini
- Zaključak o zaključivanju Ugovora o sufinanciranju osiguranja za usjeve i nasade na području Općine Dubravica u 2010. godini
 
 

 
 
 

 

OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica