Povijesne ličnosti
Pavao Štoos  
Pavao Stoos rođen je u Dubravici, župa Rozga kod Zaprešića, 10. prosinca 1806. Roditelji su mu bili imućniji seljaci – slobodnjaci (libertini kako je zapisano u župnim knjigama) koji su u ovaj kraj došli s cesargradskog imanja. Krstio ga je župnik Josip Novosel, a čitati i pisati naučio župnik Franjo Đurašin, jer pučke škole u rodnom kraju nije bilo. Do svoje petnaeste godine (1819 Stoos je živio s roditeljima koji ga usprkos zapaženoj nadarenosti nisu dali na daljnje školovanje. Zato je naš Pavao, svakako ne bez znanja – da ne kažem poticanja – župnika Juraja Ročića, ljeti 1821. sa svojom pastirskom torbicom potajno otišao u Zagreb. Smjestio se u sirotištu, zaslugom svoga dobrotvora Kuševića i uppisao gimnaziju. Za sedam godina (do 1828.) završio je osam razreda i bio među najboljim učenicima. Prema pronađenim imenicama (čuvaju se u Historijskom arhivu grada Zagreba) Stoos je bio odlikaš, marljiv, ustrajan i savjestan, a sve je predmete bio ocijenjen kao eminens. Bogoslovlju upisuje 1828., 1833. zaređen je za svećenika. Opširnije...
 
 
 

 
 
 

 

OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica