O načelniku
Gospodarenje otpadom
Registri Općine Dubravica
Sredstva donacije – obnova potresom stradale zgrade crkve Sv. Ane u Rozgi

 
 
 
 
 

OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRANSPARENTNOST RADA OPĆINE DUBRAVICA

 

 
 
       
 
 
 
 
Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima
 
Procedura stvaranja ugovornih obveza
 
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
 
Etički kodeks
 
 
 
 
 
PRORAČUN
 
 
Proračun 2024.
 
 
 
Godišnji izvještaj
za 2022.
 
Polugodišnji izvještaj
za 2023.
 
Prijedlog proračuna
za 2024.
 
Izglasani proračun
za 2024.
 
Proračunski vodič
za građane

 
 
Proračun za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu
 
Plan proračuna Općine Dubravica za 2024. godinu, projekcije za 2025. i 2026.



Obrazloženje uz Plan proračuna 2024.



Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dubravica za 2024. godinu



Programi proračuna – Plan proračuna za 2024. godinu
 
 
Prijedlog proračuna za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu
 
 

- Prijedlog Plana Proračuna Općine Dubravica za 2024. godinu, projekcije za 2025. i 2026. godinu

 

- Odluka o primanju na znanje Prijedloga Plana Proračuna Općine Dubravica za 2024. godinu, te projekcija za 2025. i 2026. godinu

 
 
 

 
Polugodišnji izvještaj za 2023.
 
 
Proračun 2023.
 
 
 
Godišnji izvještaj
za 2021.
 
Polugodišnji izvještaj
za 2022.
 
Prijedlog proračuna
za 2023.
 
Izglasani proračun
za 2023.
 
Proračunski vodič
za građane

 
Proračunski vodič za građane / Proračun u malom 2023.
 
3. Izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu
 
Odluka o donošenju III. Izmjena Proračuna za 2023.


III. izmjene i dopune Proračuna za 2023.-opći dio


III. izmjene i dopune Proračuna za 2023.-posebni dio


Obrazloženje uz III. izmjene Plana proračuna 2023.


Programi proračuna-III. izmjene Plana Proračuna za 2023. godinu
 
 
 
 
2. Izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu
 


- II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dubravica za 2023. godinu – Opći dio


- II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dubravica za 2023. godinu – Posebni dio



- Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dubravica za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Obrazloženje uz II. izmjene Plana proračuna 2023. i projekcija 2024. i 2025.

 

 

 
Financijski izvještaji
 
 
 

Financijsko izvješće za razdoblje od 01.01.-30.09.2023.

Potvrda o učitanom financijskom izvještaju - 09-2023.

Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje od 01.01.-30.09.2023.

 
 

 

Bilješke uz financijski izvještaje razine 23 - 1.1.-31.6.2023.

Potvrda o učitanom financijskom izvješću - razina 23

 

Financijsko izvješće lipanj 2023. - razina 22

Potvrda o učitanom financijskom izvješću - razina 22

 
 

 

Financijsko izvješće za razdoblje 1.1.-31.03.2023.

Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje 1.1.-31.03.2023.

Potvrda o učitanom financijskom izvješću

 

 
 
1. Izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu
 


- I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dubravica za 2023. godinu – Opći dio



- I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dubravica za 2023. godinu – Posebni dio

- Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dubravica za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Obrazloženje uz I. izmjene Plana proračuna 2023. i projekcija 2024. i 2025.

 

 

 


Plan Proračuna Općine Dubravica za 2023.g. i projekcija proračuna za 2024. i 2025.


Obrazloženje uz Plan proračuna 2023. i projekcija za 2024. i 2025.


Odluka o izvršenju Plana proračuna Općine Dubravica za 2023.g.


 
 
 

Prijedlog proračuna za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

 

Prijedlog Plana Proračuna Općine Dubravica za 2023. godinu te projekcija za 2024. i 2025. godinu

 

Odluka o primanju na znanje Prijedloga Plana Proračuna Općine Dubravica za 2023. godinu te projekcija za 2024. i 2025. godinu

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Proračun 2022.
 
 
 
 
Godišnji izvještaj
za 2020.
 
Polugodišnji izvještaj
za 2021.
 
Prijedlog proračuna
za 2022.
 
Izglasani proračun
za 2022.
 
Proračunski vodič
za građane

 
 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dubravica za 2022. godinu

Odluka o utvrđivanju te pokriću manjka proračuna Općine Dubravica za 2022. godinu

 
 
 
Financijski izvještaji
 
Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine


Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine



Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine



Potvrda o učitanom financijskom izvještaju u aplikaciju RKPFI

 
 

- Financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine – Razina 22



- Financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine – Razina 23



- Potvrda o učitanom financijskom izvještaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunskog i izvanproračunskog korisnika u aplikaciju RKPFI - Razina 22

 

- Potvrda o učitanom financijskom izvještaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunskog i izvanproračunskog korisnika u aplikaciju RKPFI - Razina 23



- Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine Razina 22 i 23



- Referentna stranica – Razina 22



- Referentna stranica – Razina 23

 
 
 
 

2. Izmjene i dopune proračuna za 2022. godinu

 

- Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dubravica za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

- II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dubravica za 2022. godinu – Opći dio

- II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dubravica za 2022. godinu – Posebni dio

 
 
 
1. Izmjene i dopune proračuna za 2022. godinu
 
- I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dubravica za 2022. godinu – Opći dio

- I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dubravica za 2022. godinu – Posebni dio

- Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dubravica za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
 
 
 
 
Proračun za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dubravica za razdoblje od 01.01.-30.06.2022.
 
 
Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Dubravica za 2022. godinu
 
 
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Dubravica za 2022. godinu
 
 
 
 
Proračunski vodič za građane
 

- Plan Proračuna Općine Dubravica za 2022. godinu i projekcija proračuna za 2023. i 2024. godinu

- Obrazloženje uz Plan Proračuna 2022. i projekcija 2023. i 2024. godine

- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dubravica za 2022. godinu

 
 
 

Prijedlog proračuna za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

 

Prijedlog Plana Proračuna Općine Dubravica za 2022. godinu te projekcija za 2023. i 2024. godinu

 

Odluka o primanju na znanje Prijedloga Plana Proračuna Općine Dubravica za 2022. godinu te projekcija za 2023. i 2024. godinu

 
 
 

 
 
 
Proračun 2021.
 
 
Godišnji izvještaj
za 2019.
 
Polugodišnji izvještaj
za 2020.
 
Prijedlog proračuna
za 2021.
 
Izglasani proračun
za 2021.
 
Proračunski vodič
za građane
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
 

  Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dubravica za 2021. godinu

 

Financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine
 
Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine
 
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju od 01.01. - 31.12.2021. FINA
 
 
 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dubravica za razdoblje od 01.01.-30.06.2021.
 
pdfPolugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dubravica za razdoblje od 01.01.-30.06.2021.
 
pdf PRORAČUN U MALOM 2021.
 
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2021. GODINE
 
pdf POTVRDA O PREUZETOM FINANCIJSKOM IZVJEŠTAJU PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2021. GODINE
 
 
3. Izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu
 
III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dubravica za 2021. godinu – Opći dio

III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dubravica za 2021. godinu – Posebni dio

Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dubravica za 2021. godinu
 
2. Izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu
 

- II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dubravica za 2021. godinu - Opći dio

- II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dubravica za 2021. godinu – Posebni dio

- Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dubravica za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

 
1. Izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu
 
- I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dubravica za 2021. godinu – Opći dio

- I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dubravica za 2021. godinu – Posebni dio

- Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dubravica za 2021. godinu
 
 
 
 
 
Proračun za 2021. godinu, projekcija za 2022. i 2023. godinu
 
- Plan Proračuna Općine Dubravica za 2021. godinu i projekcija proračuna za 2022. i 2023. godinu


- Obrazloženje uz Plan Proračuna 2021. i projekcija 2022. i 2023. godine



- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dubravica za 2021. godinu



- Plan razvojnih programa za 2021. do 2023. godine



 
 
 
 
 
Prijedlog proračuna za 2021. godinu, projekcija za 2022. i 2023. godinu te Plana razvojnih programa
 
Prijedlog Proračuna Općine Dubravica za 2021. godinu, projekcije za 2022. i 2023. godinu te Plana razvojnih programa
 
Odluka o primanju na znanje prijedloga Plana Proračuna Općine Dubravica za 2021. godinu, smjernica za 2022. i 2023. godinu te Plana razvojnih programa
 
 
 

 
 
 
Proračun 2020.
 
 
Godišnji izvještaj
za 2018.
 
Polugodišnji izvještaj
za 2019.
 
Prijedlog proračuna
za 2020.
 
Izglasani proračun
za 2020.
 
Proračunski vodič
za građane
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
 
 
- Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dubravica za 2020,. godinu

- Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Dubravica za 2020. godinu
 
 
 
Financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine
 
Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine
 
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju od 01.01. - 31.12.2020. FINA
 
 
- III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dubravica za 2020. godinu – Opći dio

- III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dubravica za 2020. godinu – Posebni dio

- Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dubravica za 2020. godinu

 
- II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dubravica za 2020. godinu – Opći dio

- II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dubravica za 2020. godinu – Posebni dio

pdf- Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dubravica za 2020. godinu
- Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dubravica za 2020. godinu
 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dubravica za razdoblje od 01.01.2020.-30.06.2020.
 
pdfPolugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dubravica za razdoblje od 01.01.2020.-30.06.2020.
 
Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine
 
- I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dubravica za 2020. godinu – Opći dio

- I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dubravica za 2020. godinu – Posebni dio

- Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dubravica za 2020. godinu
 
 

 
Plan proračuna za 2020. godinu i Plan razvojnih programa 2020.,2021.,2022. godina
 
 

pdf Plan Proračuna za 2020. godinu – OPĆI I POSEBNI DIO – IZGLASANI

Plan proračuna za 2020. godinu – OPĆI DIO – IZGLASANI

Plan proračuna za 2020. godinu – POSEBNI DIO – IZGLASANI

Obrazloženje uz Plan proračuna 2020.

pdfObrazloženje uz Plan proračuna 2020.

Plan razvojnih programa – 2020,2021,2022

Projekcije plana proračuna –OPĆI DIO

Projekcije plana proračuna – POSEBNI DIO

pdf - Odluka o izvršenju proračuna Općine Dubravica za 2020. godinu

- Odluka o izvršenju proračuna Općine Dubravica za 2020. godinu
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Prijedlog proračuna 2020. i projekcije 2021-2022
 
Odluka o primanju na znanje prijedloga Plana Proračuna Općine Dubravica za 2020. godinu, smjernica za 2021. i 2022. godinu te Plan razvojnih programa
 
Prijedlog Plana proračuna 2020. - Opći dio
 
Prijedlog Plana proračuna 2020. - Posebni dio
 
Projekcija plana proračuna - Opći dio
 
Projekcije Plana proračuna - Posebni dio
 
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
 
 
 
 

 
Proračun 2019.
 

 
 
Godišnji izvještaj
za 2017.
 
Polugodišnji izvještaj
za 2018.
 
Prijedlog proračuna
za 2019.
 
Izglasani proračun
za 2019.
 
Proračunski vodič
za građane
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
 
- Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dubravica za 2019,. godinu




- Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Dubravica za 2019. godinu




- Izvješće o izvršavanju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Dubravica za 2019 godinu



- Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini



- Izvješće o izvršavanju Programa gradnje i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dubravica za 2019. godinu



- Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa gradnje i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dubravica u 2019. godini

 
Financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine
 

Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

 
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna-Fina
 
 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dubravica za razdoblje od 01.01.2019.-30.06.2019.
 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dubravica za razdoblje od 01.01.2019.-30.06.2019.
 
 
 
III Rebalans Posebni dio
 
III Rebalans Opći dio
 
Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna proračuna Općine Dubravica za 2019. godinu
 
 
 
II Rebalans Posebni dio
 
II Rebalans Opći dio
 
Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna proračuna Općine Dubravica za 2019. godinu
 
 
 
Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine
 
Proračunski vodič za građane - 2019.
I Rebalans - Posebni dio
 
I Rebalans - Opći dio
 
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dubravica za 2019. godinu
 
Projekcija proračuna - Posebni dio
 
Projekcije proračuna - Opći dio
 
Plan razvojnih programa 2019.
 
Plan proračuna 2019 - Opći dio - IZGLASANI
 
Plan proračuna za 2019 - Posebni dio - IZGLASANI
 
Prijedlog Plana proračuna - Opći dio
 
Prijedlog Plana proračuna - Posebni dio
 
 
 

 
Proračun 2018.
 

 
 
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dubravica za 2018. godinu
 
pdf Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dubravica za 2018. godinu
 
Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine
 
Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine
 
III Rebalans - Posebni dio
 
III Rebalans - Opći dio
 
II Rebalans - Posebni dio
 
II Rebalans - Opći dio
 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dubravica za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine.
 
Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine
 
I Rebalans - Posebni dio
 
I Rebalans - Opći dio
 
 
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dubravica za 2018. godinu
 
Projekcija proračuna - Posebni dio
 
Projekcije proračuna - Opći dio
 
Plan razvojnih programa 2018.
 
Plan proračuna 2018- Opći dio - IZGLASANI
 
Plan proračuna za 2018 - Posebni dio - IZGLASANI
 
Prijedlog Plana proračuna - Opći dio
 
Prijedlog Plana proračuna - Posebni dio
 
 

 
Proračun 2017.
 

 
 
 
Godišnji izvještaj
za 2016.
 
Polugodišnji izvještaj
za 2017.
 
Prijedlog proračuna
za 2018.
 
Izglasani proračun
za 2018.
 
Proračunski vodič
za građane
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
 
 
 
 
Godišnji izvještaj
za 2015.
 
Polugodišnji izvještaj
za 2016.
 
Prijedlog proračuna
za 2017.
 
Izglasani proračun
za 2017.
 
Proračunski vodič
za građane
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
 
 
 
pdf Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dubravica za 2017. godinu
 
III Rebalans - Posebni dio
 
III Rebalans - Opći dio
 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dubravica za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017. godine.
 
II Rebalans - Posebni dio
 
II Rebalans - Opći dio
 
I Rebalans - Posebni dio
 
I Rebalans - Opći dio
 
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dubravica za 2017. godinu
 
Proračun 2017 - Opći dio
 
Proračun 2017. - Posebni dio
 
Plan razvojnih programa
 
Projekcija proračuna - Opći dio
 
Projekcija proračuna - Posebni dio
 
 
 

 
Proračun 2016.
 

 
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DUBRAVICA ZA 2016. GODINU.
 
III Rebalans - Opći dio
 
III Rebalans - Posebni dio
 
 
 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Dubravica za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine.
 
II Rebalans - Opći dio
 
II Rebalans - Posebni dio
 
I Rebalans - Opći dio
 
I Rebalans - Posebni dio
 
Proračun 2016. - Opći dio
 
Proračun 2016. - Posebni dio
 
Projekcije proračuna - Opći dio
 
Projekcije proračuna - Posebni dio
 
Plan razvojnih programa
 
 
 
 

   
Proračun 2015.
 

 
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DUBRAVICA ZA 2015. GODINU.
 
III Rebalans - Opći dio
 
III Rebalans - Posebni dio
 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01.01-30.06.2015.
 
II Rebalans - Opći dio
 
II Rebalans - Posebni dio
 
I Rebalans - Opći dio
 
I Rebalans - Posebni dio
 
Proračun 2015. - Opći dio
 
Proračun 2015. - Posebni dio
 
Projekcije proračuna - Opći dio
 
Projekcije proračuna - Posebni dio
 
Plan razvojnih programa 2015., 2016., 2017.
 
 
 

 
Proračun 2014.
 

 
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DUBRAVICA ZA 2014. GODINU.
III Rebalans - Opći dio
III Rebalans - Posebni dio
II Rebalans - opći dio
II Rebalans - posebni dio
I Rebalans - opći dio
I Rebalans - posebni dio
Proračun 2014. - Opći dio
Proračun 2014 - Posebni dio
Projekcije proračuna-Posebni dio
Projekcije proračuna - Opći dio
Plan razvojnih programa
 
 
 

   
Proračun 2013.


GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DUBRAVICA ZA 2013. GODINU.
III Rebalans - opći dio
III Rebalans - posebni dio
II Rebalans - opći dio
II Rebalans - posebni dio
- Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 01.01.-30.06.2013
- I. Rebalans
- plan proračuna – opći dio
- plan proračuna – posebni dio
- plan razvojnih programa
- projekcije proračuna – opći dio
- projekcije proračuna - posebni dio
 
 
 
 

 
 
Proračun 2012.
Realizacija proračuna 01.01.-31.12.2012.
III. Rebalans
Realizacija Proračuna 01.01.-30.06.2012.
II. Rebalans
I. Rebalans
Proračun - 2012.
Projekcija proračuna - 2012., 2013., 2014.
 
 
 
 

 
 
Proračun 2011.
 
 
Realizaciju proračuna 01.01.-31.12.2011.
III. Rebalans
 
- Rebalans proračuna Općine Dubravica (PDF)
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica