OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

ZAMJENIK NAČELNIKA
Kruno Stiperski

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
TRANSPARENTNOST RADA OPĆINE DUBRAVICA

 

 
 
 
Objava svih ugovora koje je Općina Dubravica sklopila s fizičkim ili pravnim osobama u 2018. godini
 
Objava svih ugovora koje je Općina Dubravica sklopila s fizičkim ili pravnim osobama u 2017. godini
 
Objava svih ugovora koje je Općina Dubravica sklopila s fizičkim ili pravnim osobama u 2016. godini
 
Objava svih ugovora koje je Općina Dubravica sklopila s fizičkim ili pravnim osobama u 2015. godini
 
Objava svih ugovora koje je Općina Dubravica sklopila s fizičkim ili pravnim osobama tijekom 2013. godine
 
Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima
 
Procedura stvaranja ugovornih obveza
 
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
 
Etički kodeks
 
 
 
 
PRORAČUN
 
 
 
Godišnji izvještaj
za 2017.
 
Polugodišnji izvještaj
za 2018.
 
Prijedlog proračuna
za 2019.
 
Izglasani proračun
za 2019.
 
Proračunski vodič
za građane
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
 
 
 
Proračun 2019.
 

 
 
 
Proračunski vodič za građane - 2019.
 
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dubravica za 2019. godinu
 
Projekcija proračuna - Posebni dio
 
Projekcije proračuna - Opći dio
 
Plan razvojnih programa 2019.
 
Plan proračuna 2019 - Opći dio - IZGLASANI
 
Plan proračuna za 2019 - Posebni dio - IZGLASANI
 
Prijedlog Plana proračuna - Opći dio
 
Prijedlog Plana proračuna - Posebni dio
 
 
 

 
Proračun 2018.
 

 
Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine
 
Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine
 
III Rebalans - Posebni dio
 
III Rebalans - Opći dio
 
II Rebalans - Posebni dio
 
II Rebalans - Opći dio
 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dubravica za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine.
 
Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine
 
I Rebalans - Posebni dio
 
I Rebalans - Opći dio
 
 
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dubravica za 2018. godinu
 
Projekcija proračuna - Posebni dio
 
Projekcije proračuna - Opći dio
 
Plan razvojnih programa 2018.
 
Plan proračuna 2018- Opći dio - IZGLASANI
 
Plan proračuna za 2018 - Posebni dio - IZGLASANI
 
Prijedlog Plana proračuna - Opći dio
 
Prijedlog Plana proračuna - Posebni dio
 
 

 
Proračun 2017.
 

 
 
 
Godišnji izvještaj
za 2016.
 
Polugodišnji izvještaj
za 2017.
 
Prijedlog proračuna
za 2018.
 
Izglasani proračun
za 2018.
 
Proračunski vodič
za građane
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
 
 
 
 
Godišnji izvještaj
za 2015.
 
Polugodišnji izvještaj
za 2016.
 
Prijedlog proračuna
za 2017.
 
Izglasani proračun
za 2017.
 
Proračunski vodič
za građane
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
 
 
 
pdf Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dubravica za 2017. godinu
 
III Rebalans - Posebni dio
 
III Rebalans - Opći dio
 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dubravica za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017. godine.
 
II Rebalans - Posebni dio
 
II Rebalans - Opći dio
 
I Rebalans - Posebni dio
 
I Rebalans - Opći dio
 
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dubravica za 2017. godinu
 
Proračun 2017 - Opći dio
 
Proračun 2017. - Posebni dio
 
Plan razvojnih programa
 
Projekcija proračuna - Opći dio
 
Projekcija proračuna - Posebni dio
 
 
 

 
Proračun 2016.
 

 
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DUBRAVICA ZA 2016. GODINU.
 
III Rebalans - Opći dio
 
III Rebalans - Posebni dio
 
 
 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Dubravica za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine.
 
II Rebalans - Opći dio
 
II Rebalans - Posebni dio
 
I Rebalans - Opći dio
 
I Rebalans - Posebni dio
 
Proračun 2016. - Opći dio
 
Proračun 2016. - Posebni dio
 
Projekcije proračuna - Opći dio
 
Projekcije proračuna - Posebni dio
 
Plan razvojnih programa
 
 
 
 

   
Proračun 2015.
 

 
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DUBRAVICA ZA 2015. GODINU.
 
III Rebalans - Opći dio
 
III Rebalans - Posebni dio
 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01.01-30.06.2015.
 
II Rebalans - Opći dio
 
II Rebalans - Posebni dio
 
I Rebalans - Opći dio
 
I Rebalans - Posebni dio
 
Proračun 2015. - Opći dio
 
Proračun 2015. - Posebni dio
 
Projekcije proračuna - Opći dio
 
Projekcije proračuna - Posebni dio
 
Plan razvojnih programa 2015., 2016., 2017.
 
 
 

 
Proračun 2014.
 

 
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DUBRAVICA ZA 2014. GODINU.
III Rebalans - Opći dio
III Rebalans - Posebni dio
II Rebalans - opći dio
II Rebalans - posebni dio
I Rebalans - opći dio
I Rebalans - posebni dio
Proračun 2014. - Opći dio
Proračun 2014 - Posebni dio
Projekcije proračuna-Posebni dio
Projekcije proračuna - Opći dio
Plan razvojnih programa
 
 
 

   
Proračun 2013.


GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DUBRAVICA ZA 2013. GODINU.
III Rebalans - opći dio
III Rebalans - posebni dio
II Rebalans - opći dio
II Rebalans - posebni dio
- Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 01.01.-30.06.2013
- I. Rebalans
- plan proračuna – opći dio
- plan proračuna – posebni dio
- plan razvojnih programa
- projekcije proračuna – opći dio
- projekcije proračuna - posebni dio
 
 
 
 

 
 
Proračun 2012.
Realizacija proračuna 01.01.-31.12.2012.
III. Rebalans
Realizacija Proračuna 01.01.-30.06.2012.
II. Rebalans
I. Rebalans
Proračun - 2012.
Projekcija proračuna - 2012., 2013., 2014.
 
 
 
 

 
 
Proračun 2011.
 
 
Realizaciju proračuna 01.01.-31.12.2011.
III. Rebalans
 
- Rebalans proračuna Općine Dubravica (PDF)
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica