OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
Izgradnja nove zgrade ambulante u Dubravici

 

 

Naziv projekta:  Izgradnja nove zgrade ambulante u Dubravici

Dobivena sredstva od ministarstva:  500.000,00 kn

Ugovor o sufinaciranju  br. 08-F-R-0430/19-01  i Dodatak  I ugovora  o sufinanciranju br. 08-F-R-0430/19-01 DI od strane MRRFEU.

 

Temeljem prijave na Javni poziv za iskaz interesa za sufinaciranje projekata u 2019. godini prema prema Programu  održivog razvoja lokalne zajednice  od strane  Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dobivena su sredstva za Izgradnju nove zgrade ambulante u iznosu od 500.000,00 kn.

Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije

 

   
   

 
 
 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica