OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
POPIS KORISNIKA SPONZORSTAVA I DONACIJA
   

 

 

 

 
- POPIS KORISNIKA SPONZORSTAVA I DONACIJA - od 01.01. do 31.12.2023.
 
- POPIS KORISNIKA SPONZORSTAVA I DONACIJA - od 01.01. do 31.12.2022.
 
- POPIS KORISNIKA SPONZORSTAVA I DONACIJA - od 01.01. do 31.12.2021.
 
- POPIS KORISNIKA SPONZORSTAVA I DONACIJA - od 01.01. do 31.12.2020.
 
- POPIS KORISNIKA SPONZORSTAVA I DONACIJA - od 01.01. do 31.12.2019.
 
- POPIS KORISNIKA SPONZORSTAVA I DONACIJA - od 01.01. do 30.06.2018.
 
- POPIS KORISNIKA SPONZORSTVA I DONACIJA - od 01.01.- 31.12.2017.
 
- POPIS KORISNIKA SPONZORSTAVA I DONACIJA - od 01.01. do 31.12.2016.
 
- POPIS KORISNIKA SPONZORSTAVA I DONACIJA - od 01.01. do 30.06.2016.
 
- POPIS KORISNIKA SPONZORSTVA I DONACIJA - od 01.01.- 31.12.2015.
 
- POPIS KORISNIKA SPONZORSTAVA I DONACIJA - od 01.01. do 30.06.2015.
 
- POPIS KORISNIKA SPONZORSTAVA I DONACIJA - od 01.01. do 31.12.2014.
 
- POPIS KORISNIKA SPONZORSTAVA I DONACIJA - od 01.01. do 30.06.2014.
 
- POPIS KORISNIKA SPONZORSTAVA I DONACIJA DO 31.12.2013.
 
- POPIS KORISNIKA SPONZORSTAVA I DONACIJA - od 01.01.-29.05.2013.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica