Društvene djelatnosti
Školstvo  
Počeci školstva na području današnje Općine Dubravica sežu u razdoblje oko 1720. godine. Prva školska zgrada je bila smještena unutar Župnog ureda u Rozgi, a djecu je podučavao svećenik kapelan.

Osnivanjem pučkih škola, jedna takva se osniva i u Dubravici, u zgradi koja je ranije bila ljetnikovac grofova Oršić.

1910. godine škola se seli u novu zgradu u Dubravici, koja je bila posebno građena za tu namjenu. U njoj se nastava redovito održavala do 1964. godine.

Kada je izmijenjen Zakon o obveznom šestogodišnjem školovanju djece te je uvedena obvezna osmogodišnja osnovna škola, ukazala se potreba za proširenjem školskog prostora te je Mjesna zajednica Dubravica otkupila Zadružni dom od PZ Dubravice, koji je preuređen za potrebe nove škole.

Nova škola u adaptiranom Zadružnom domu je svečano otvorena 26. rujna 1965. godine. Iste je godine ukinuto područno djelovanje u Kraju Gornjem, a učenici su podijeljeni prema mjestu stanovanja. Škola u Dubravici samostalno djeluje do 1978. godine, kada postaje Područna škola Osnovne škole Šenkovec. Loša prometna i teritorijalna povezanost uzrokovala je negodovanje roditelja i nastavnika, tako da je 9. srpnja 1980. godine Skupština općine Zaprešić donijela odluku, koja vrijedi još i danas, da se škola u Dubravici pripoji Osnovnoj školi Pušća.

1995. godine pokrenuta je akcija skupljanja dobrovoljnih priloga mještana kojima je škola obnovljena, a 2006. godine pred školom je izgrađen široki nogostup i ugibalište za autobuse.

Iste godine je otkupljeno zemljište pored igrališta za izgradnju nove školske zgrade. Planirani završetak radova i svečano otvorenje nove Područne škole Dubravica je tijekom mjeseca kolovoza 2010. godine.
..................
.....................
.......

12. prosinca 2010. godine otvorena je nova školska zgrada s dvoranom.

Škola danas nosi ime preporoditelja Pavla Štoosa.


 
Vrtić
Pošta
Godine 1867. Dubravica je dobila poštu, koja je bila smještena u kući obitelji Holcinger. U to se vrijeme pošta prevažala kolima, od Zaprešića za Dubravicu i Klanjec. Kasnije je pošta ukinuta i premještena u Kraljevec na Sutli. 1927. godine Dubravica ponovo dobiva poštanski ured, smješten u kući obitelji Strunjak.

1991. godine nasuprot stare zgrade, izgrađena je nova, moderna zgrada pošte.
Zdravstvo
1956. godine, inicijativom Općine i doprinosom građana, osnovana je ambulanta u Barišićevoj kući u Rozgi, a prva stalna doktorica je bila Libuša Hercl. Od 1967. godine ambulanta djeluje u zgradi Općine, a 1970. godine samodoprinosom građana izgrađena je nova ambulanta primarne zdravstvene zaštite sa stanom za liječnika.

U današnjoj zgradi ambulante djeluje ambulanta primarne zdravstvene zaštite i stomatološka ambulanta.
Veterinarska zaštita
Zahvaljujući entuzijazmu mladog veterinara dr. Josipa Vukine, 1954. godine osnovana je prva veterinarska ambulanta u Dubravici. Sjedište ambulante je bilo u zgradi Općine. Zalaganjem dr. Vukine, pokrenuta je akcija izgradnje nove ambulante koja je završena i otvorena 1960. godine. Ambulanta i kuća za stanovanje veterinara izgrađane su samodoprinosom građana.

S obzirom na bogatu stočarsku proizvodnju, veterinarska služba je radila na prevenciji zaraznih bolesti, na edukaciji stanovništva u pogledu prehrane i zdravstvene zaštite stoke te na samoj zdravstvenoj zaštiti.

Danas ambulanta djeluje u okviru veterinarske stanice Zaprešić.
 
 
 
O načelniku
Gospodarenje otpadom
Registri Općine Dubravica
Sredstva donacije – obnova potresom stradale zgrade crkve Sv. Ane u Rozgi

 
 
 
 
 

OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica