Informacije
Servisne informacije
 OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica
Jedinstveni upravni odjel

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

Ured načelnika
Tel: 01/ 3399 356

Dan

Radno vrijeme

Rad sa strankama

Pauza

   Ponedjeljak-Petak

7.00 – 15.00

Utorkom i četvrtkom
9.00-11.00

11.00 – 11.30


_______________________________________________________________PŠ PAVAO ŠTOOS -DUBRAVICA
Pavla Štoosa 38, 10293 Dubravica
Tel: 01/ 3399 024

OSNOVNA ŠKOLA PUŠĆA
Zagorska 2, 10294 Donja Pušća
Tel: 01/ 3392 917
Fax: 01/ 3392 917 / 116
E-mail: os-pusca@zg.t-com.hr

____________________________________________________________________

 


DJEČJI VRTIĆ „VRTULJAK“ – PODRUČNI OBJEKT DUBRAVICA
Pavla Štoosa 26 , 10293 Dubravica
Tel: 01/ 3399 517

____________________________________________________________________URED DRŽAVNE UPRAVE U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI
MATIČNI URED PUŠĆA
Kumrovečka 109, 10292 Pušća
Matičar: Zlatko Laljak

Dan

Radno vrijeme

Rad sa strankama

Pauza

Ponedjeljak
Srijeda
Petak

7.30 – 15.30

7.45 – 15.00

11.30 – 12.00

Broj telefona: 01 / 3353-276


_____________________________________________________________________________

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE DUBRAVICA
Pavla Štoosa 34, 10293 Dubravica

Dan

Radno vrijeme

Pauza

 

Svaki Ponedjeljak

8.30 – 15.00

10.00 – 10.30

 

Parni datumi - ujutro

8.30 - 15.00

10.00 - 10.30

Neparni datumi – popodne

12.30 – 20.00

16.00 – 16.30

Broj telefona: 01/3399-002

____________________________________________________________________


ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA PETRINEC-PRLIĆ
Pavla Štoosa 40, 10293 Dubravica
Tel: 01/ 3399 222

Dan

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak

7.00-20.00

Subota

08.00-15.00

 

____________________________________________________________________


POŠTANSKI URED DUBRAVICA
Pavla Štoosa 16A, 10293 Dubravica

Dan

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak

7.30-10.30

Broj telefona: 01/3399-316 
 
 
 

 
 
 

OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

ZAMJENIK NAČELNIKA
Kruno Stiperski

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
 

OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
8.00-16.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Franjo Štos
Tel: 01/ 3399 356

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Martina Čukman
v.d.pročelnica
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica