Informacije
Servisne informacije
 OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica
Jedinstveni upravni odjel

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

Ured načelnika
Tel: 01/ 3399 356

Dan

Radno vrijeme

Rad sa strankama

Pauza

   Ponedjeljak-Petak

7.00 – 15.00

Utorkom i četvrtkom
9.00-11.00

11.00 – 11.30PŠ PAVAO ŠTOOS -DUBRAVICA

Pavla Štoosa 38, 10293 Dubravica
Tel: 01/ 3399 024

OSNOVNA ŠKOLA PUŠĆA
Zagorska 2, 10294 Donja Pušća
Tel: 01/ 3392 917
Fax: 01/ 3392 917 / 116
E-mail: os-pusca@zg.t-com.hr


 

 DJEČJI VRTIĆ "SMOKVICA" – Područni vrtić Dubravica

Pavla Štoosa 26, 10293 Dubravica,
kontakt
mob: 091 603 8248,
e-mail: info@vrtic-smokvica.hrMATIČNI URED U ZAPREŠIĆU

Nova ulica 10, 10290 Zaprešić
10290 Zaprešić,
tel: 01/3350-637

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE DUBRAVICA

Pavla Štoosa 18, 10293 Dubravica

Dan

Radno vrijeme

Pauza

 

       

Parni datumi - ujutro

8.30 - 15.00

10.00 - 10.30

Neparni datumi – popodne

12.30 – 20.00

16.00 – 16.30

Broj telefona: 01/3399-002


 

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE

Tomica Klinčić dr.med.dent.,
Pavla Štoosa 18, 10293 Dubravica


RADNO VRIJEME ORDINACIJE U DUBRAVICI:

RADNO VRIJEME ORDINACIJE U PUŠĆI:


UTORAK – od 13,00 do 20,30

PONEDJELJAK – od 13,00 do 20,30


PETAK – od 07,00 do 14,30


SRIJEDA I ČETVRTAK – od 07,00 do 14,30


BROJ TELEFONA ZA OBJE ORDINACIJE: 095/3356-953

E-MAIL: pusca.dubravica@gmail.com

ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA PETRINEC-PRLIĆ

Pavla Štoosa 17, 10293 Dubravica
Tel: 01/ 3399 222


Dan

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak

7.00-20.00

Subota

08.00-15.00

 

POŠTANSKI URED DUBRAVICA

Pavla Štoosa 16A, 10293 Dubravica

Dan

Radno vrijeme

Ponedjeljak, srijeda i petak
08.00-11.00

Utorak i četvrtak

14.00-17.00

Broj telefona: 01 612 91 32

 
 
 
 

 
 
 

OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica