Fotogalerija
 
 

 
Galerija slika 2013.  
UDRUGA UMIROVLJENIKA OPĆINE DUBRAVICA PROSLAVILA MARTINJE
 
„I če mi je teško, popevka zvoni“
 
Predstavljanje Turističke zajednice „Savsko-sutlanska dolina i brigi“
Galerija slika 2011.  
Dan Općine Dubravica 2011. godine
Galerija slika 2010.
 
turistička brošura

košnja creta

Starinske hiže
Općina Dubravica
Galerija CRET
Galerija slika 2008.
Obnova crkve sv. Ane u Rozgi
Galerija slika 2006.
Dan Općine Dubravica 2006. godine
 
 

 
 
 

 

OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

ZAMJENIK NAČELNIKA
Kruno Stiperski

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Ana Stiperski
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica