Proračun Općine Dubravica
 
 
 
Godišnji izvještaj
za 2020.
 
Polugodišnji izvještaj
za 2021.
 
Prijedlog proračuna
za 2022.
 
Izglasani proračun
za 2022.
 
Proračunski vodič
za građane
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
 
 
 
 

 
 
Godišnji izvještaj
za 2019.
 
Polugodišnji izvještaj
za 2020.
 
Prijedlog proračuna
za 2021.
 
Izglasani proračun
za 2021.
 
Proračunski vodič
za građane
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
 
 
 
Proračun 2021.
 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dubravica za razdoblje od 01.01.-30.06.2021.
 
pdfPolugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dubravica za razdoblje od 01.01.-30.06.2021.
 
pdf PRORAČUN U MALOM 2021.
 
 
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2021. GODINE
 
pdf POTVRDA O PREUZETOM FINANCIJSKOM IZVJEŠTAJU PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2021. GODINE
 
 
 
2. Izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu
 

- II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dubravica za 2021. godinu - Opći dio

- II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dubravica za 2021. godinu – Posebni dio

- Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dubravica za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

 
1. Izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu
 
- I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dubravica za 2021. godinu – Opći dio

- I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dubravica za 2021. godinu – Posebni dio

- Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dubravica za 2021. godinu
 
 
 
 
Proračun za 2021. godinu, projekcija za 2022. i 2023. godinu
 
- Plan Proračuna Općine Dubravica za 2021. godinu i projekcija proračuna za 2022. i 2023. godinu


- Obrazloženje uz Plan Proračuna 2021. i projekcija 2022. i 2023. godine- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dubravica za 2021. godinu- Plan razvojnih programa za 2021. do 2023. godine 
 
 
 
Prijedlog proračuna za 2021. godinu, projekcija za 2022. i 2023. godinu te Plana razvojnih programa
 
Prijedlog Proračuna Općine Dubravica za 2021. godinu, projekcije za 2022. i 2023. godinu te Plana razvojnih programa
 
Odluka o primanju na znanje prijedloga Plana Proračuna Općine Dubravica za 2021. godinu, smjernica za 2022. i 2023. godinu te Plana razvojnih programa
 
 
 

 
Proračun 2020.
 
 
Godišnji izvještaj
za 2018.
 
Polugodišnji izvještaj
za 2019.
 
Prijedlog proračuna
za 2020.
 
Izglasani proračun
za 2020.
 
Proračunski vodič
za građane
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
 
 
- Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dubravica za 2020,. godinu

- Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Dubravica za 2020. godinu
 
 
Financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine
 
Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine
 
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju od 01.01. - 31.12.2020. FINA
 
- III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dubravica za 2020. godinu – Opći dio

- III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dubravica za 2020. godinu – Posebni dio

- Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dubravica za 2020. godinu

 
- II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dubravica za 2020. godinu – Opći dio

- II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dubravica za 2020. godinu – Posebni dio

pdf- Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dubravica za 2020. godinu
- Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna proračuna Općine Dubravica za 2020. godinu
 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dubravica za razdoblje od 01.01.2020.-30.06.2020.
 
pdfPolugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dubravica za razdoblje od 01.01.2020.-30.06.2020.
 
Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine
 
- I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dubravica za 2020. godinu – Opći dio

- I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dubravica za 2020. godinu – Posebni dio

- Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dubravica za 2020. godinu
 
 

 
Plan proračuna za 2020. godinu i Plan razvojnih programa 2020.,2021.,2022. godina
 
 

pdf Plan Proračuna za 2020. godinu – OPĆI I POSEBNI DIO – IZGLASANI

Plan proračuna za 2020. godinu – OPĆI DIO – IZGLASANI

Plan proračuna za 2020. godinu – POSEBNI DIO – IZGLASANI

Obrazloženje uz Plan proračuna 2020.

pdfObrazloženje uz Plan proračuna 2020.

Plan razvojnih programa – 2020,2021,2022

Projekcije plana proračuna –OPĆI DIO

Projekcije plana proračuna – POSEBNI DIO

pdf Odluka o izvršenju proračuna Općine Dubravica za 2020. godinu

- Odluka o izvršenju proračuna Općine Dubravica za 2020. godinu
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Prijedlog proračuna 2020. i projekcije 2021-2022
 
Odluka o primanju na znanje prijedloga Plana Proračuna Općine Dubravica za 2020. godinu, smjernica za 2021. i 2022. godinu te Plan razvojnih programa
 
Prijedlog Plana proračuna 2020. - Opći dio
 
Prijedlog Plana proračuna 2020. - Posebni dio
 
Projekcija plana proračuna - Opći dio
 
Projekcije Plana proračuna - Posebni dio
 
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
 
 
 

 
Proračun 2019.
 

 
 
Godišnji izvještaj
za 2017.
 
Polugodišnji izvještaj
za 2018.
 
Prijedlog proračuna
za 2019.
 
Izglasani proračun
za 2019.
 
Proračunski vodič
za građane
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
 
- Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dubravica za 2019,. godinu
- Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Dubravica za 2019. godinu
- Izvješće o izvršavanju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Dubravica za 2019 godinu- Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini- Izvješće o izvršavanju Programa gradnje i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dubravica za 2019. godinu- Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa gradnje i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dubravica u 2019. godini

 
Financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine
 

Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

 
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna-Fina
 
 
 
 
Objava svih ugovora koje je Općina Dubravica sklopila s fizičkim ili pravnim osobama u 2019. godini
 
 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dubravica za razdoblje od 01.01.2019.-30.06.2019.
 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dubravica za razdoblje od 01.01.2019.-30.06.2019.
 
 
 
III Rebalans Posebni dio
 
III Rebalans Opći dio
 
Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna proračuna Općine Dubravica za 2019. godinu
 
 
 
II Rebalans Posebni dio
 
II Rebalans Opći dio
 
Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna proračuna Općine Dubravica za 2019. godinu
 
 
 
Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine
 
I Rebalans - Posebni dio
 
I Rebalans - Opći dio
 
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dubravica za 2019. godinu
 
Projekcija proračuna - Posebni dio
 
Projekcije proračuna - Opći dio
 
Plan razvojnih programa 2019.
 
Plan proračuna 2019 - Opći dio - IZGLASANI
 
Plan proračuna za 2019 - Posebni dio - IZGLASANI
 
Prijedlog Plana proračuna - Opći dio
 
Prijedlog Plana proračuna - Posebni dio
 
 

 
Proračun 2018.
 

 
 
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dubravica za 2018. godinu
 
pdf Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dubravica za 2018. godinu
 
Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine
 
Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine
 
III Rebalans - Posebni dio
 
III Rebalans - Opći dio
 
 
II Rebalans - Posebni dio
 
II Rebalans - Opći dio
 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dubravica za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine.
 
Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine
 
 
I Rebalans - Posebni dio
 
I Rebalans - Opći dio
 
 
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dubravica za 2018. godinu
 
Projekcija proračuna - Posebni dio
 
Projekcije proračuna - Opći dio
 
Plan razvojnih programa 2018.
 
Plan proračuna 2018- Opći dio - IZGLASANI
 
Plan proračuna za 2018 - Posebni dio - IZGLASANI
 
Prijedlog Plana proračuna - Opći dio
 
Prijedlog Plana proračuna - Posebni dio
 
 

 
Proračun 2017.
 

 
 
 
Godišnji izvještaj
za 2016.
 
Polugodišnji izvještaj
za 2017.
 
Prijedlog proračuna
za 2018.
 
Izglasani proračun
za 2018.
 
Proračunski vodič
za građane
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
 
 
 
 
pdf Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dubravica za 2017. godinu
 
pdf BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2017.
 
Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječanj 2017. - 31. prosinac 2017.
 
Tablice uz obvezne bilješke
 
 
 
Godišnji izvještaj
za 2015.
 
Polugodišnji izvještaj
za 2016.
 
Prijedlog proračuna
za 2017.
 
Izglasani proračun
za 2017.
 
Proračunski vodič
za građane
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
 
 
 
III Rebalans - Posebni dio
 
III Rebalans - Opći dio
 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dubravica za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017. godine.
 
II Rebalans - Posebni dio
 
II Rebalans - Opći dio
 
I Rebalans - Posebni dio
 
I Rebalans - Opći dio
 
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dubravica za 2017. godinu
 
Proračun 2017 - Opći dio
 
Proračun 2017. - Posebni dio
 
Plan razvojnih programa
 
Projekcija proračuna - Opći dio
 
Projekcija proračuna - Posebni dio
 
 

 
Proračun 2016.
 

 
 
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DUBRAVICA ZA 2016. GODINU.
 
III Rebalans - Opći dio
 
III Rebalans - Posebni dio
 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Dubravica za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine.
 
II Rebalans - Opći dio
 
II Rebalans - Posebni dio
 
I Rebalans - Opći dio
 
I Rebalans - Posebni dio
 
Proračun 2016. - Opći dio
 
Proračun 2016. - Posebni dio
 
Projekcije proračuna - Opći dio
 
Projekcije proračuna - Posebni dio
 
Plan razvojnih programa
 
 
 
 
 

   
Proračun 2015.
 

 
 
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DUBRAVICA ZA 2015. GODINU.
 
III Rebalans - Opći dio
 
III Rebalans - Posebni dio
 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01.01-30.06.2015.
 
II Rebalans - Opći dio
 
II Rebalans - Posebni dio
 
I Rebalans - Opći dio
 
I Rebalans - Posebni dio
 
Proračun 2015. - Opći dio
 
Proračun 2015. - Posebni dio
 
Projekcije proračuna - Opći dio
 
Projekcije proračuna - Posebni dio
 
Plan razvojnih programa 2015., 2016., 2017.
 
 
 

 
Proračun 2014.
 

 
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DUBRAVICA ZA 2014. GODINU.
III Rebalans - Opći dio
III Rebalans - Posebni dio
II Rebalans - opći dio
II Rebalans - posebni dio
I Rebalans - opći dio
I Rebalans - posebni dio
Proračun 2014. - Opći dio
Proračun 2014 - Posebni dio
Projekcije proračuna-Posebni dio
Projekcije proračuna - Opći dio
Plan razvojnih programa
 
 
 

   
Proračun 2013.


GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DUBRAVICA ZA 2013. GODINU.
III Rebalans - opći dio
III Rebalans - posebni dio
II Rebalans - opći dio
II Rebalans - posebni dio
- Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 01.01.-30.06.2013
- I. Rebalans
- plan proračuna – opći dio
- plan proračuna – posebni dio
- plan razvojnih programa
- projekcije proračuna – opći dio
- projekcije proračuna - posebni dio
 
 
 
 

 
 
Proračun 2012.
Realizacija proračuna 01.01.-31.12.2012.
III. Rebalans
Realizacija Proračuna 01.01.-30.06.2012.
II. Rebalans
I. Rebalans
Proračun - 2012.
Projekcija proračuna - 2012., 2013., 2014.
 
 
 
 

 
 
Proračun 2011.
 
 
Realizaciju proračuna 01.01.-31.12.2011.
III. Rebalans
 
- Rebalans proračuna Općine Dubravica (PDF)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

ZAMJENIK NAČELNIKA
Kruno Stiperski

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica