OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
8.00-16.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Franjo Štos
Tel: 01/ 3399 356

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Martina Čukman
v.d.pročelnica
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Martina Čukman
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
Pozivi
   
POZIVI NA SJEDNICE OPĆINSKOG VJEĆA
 
 
 
 
2017. godina
 
 
Poziv 32 - 17
 
 
 
 
2016. godina
 
 
Poziv 31 - 16
 
Poziv 30 - 16
 
Poziv 29 - 16
 
Poziv 28 - 16
 
 
Poziv 27 - 16
 
 
Poziv 26 - 16
 
 
Poziv 25 - 16
 
 
Poziv 24 - 16
 
 
2015. godina
 
 
Poziv 23 - 15
 
 
Poziv 22 - 15
 
 
Poziv 21 - 15
 
 
Poziv 20 - 15
 
 
Poziv 19 - 15
 
 
Poziv 18 - 15
 
 
Poziv 17 - 15
 
 
Poziv 16 - 15
 
 
2014. godina
 
 
Poziv 12 - 14
 
Poziv 11 - 14
 
Poziv 10 - 14
 
Poziv 09 - 14
 
Poziv 08 - 14
 
 
2013. godina
 
 
Poziv na 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dubravica- 29. kolovoza 2013.
 
Poziv na svečanu sjednicu Općinskog vijeća Općine Dubravica u prigodi Dana Općine Dubravica i blagdana Sv. Ane - 26. srpnja 2013.
 
Poziv na 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dubravica- 27. lipnja 2013.
 
Poziv na konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Dubravica- 13. lipnja 2013.
 
Poziv na 42. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dubravica- 09. travnja 2013.
 
Poziv na 41. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dubravica- 27. ožujka 2013.
 
Poziv na 40. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dubravica- 07. veljače 2013.
 
 
2012. godina
 
 
Poziv 38 - 12
 
Poziv 37 - 12
 
Poziv 36 - 12
 
Poziv 35 - 12
 
Poziv 34 - 12
 
Poziv 33 - 12
 
Poziv 32 - 12
 
Poziv 31-12
 
 
2011. godina
 
 
Poziv 30 - 11
 
Poziv 29 - 11
 
Poziv 28 -11
 
Poziv 27 - 11
 
Poziv 26 - 11
 
Poziv 25 - 11
 
Poziv 24 - 11
 
Poziv 23 - 11- dopuna dnevnog reda
 
Poziv 23 - 11
 
Poziv 22 - 11
 
Poziv 21 - 11
 
Poziv 20 - 11
 
 
2010. godina
 
 
Poziv 19 - 10
 
Poziv 18 - 10
 
Poziv 17 -10
 
Poziv 16 -10
 
Poziv 15 -10
 
Poziv 14 - 10
 
Poziv 13 -10
 
Poziv 12 - 10
 
Poziv 11 - 10
 
Poziv 10 - 10
 
Poziv 09 - 10
 
Poziv 08 - 10
 
 
2009. godina
 
 
Poziv 07 - 09
 
Poziv 06 - 09
 
Poziv 05 - 09
 
Poziv 04 - 09
 
Poziv 03 - 09
 
Poziv 02 - 09
 
Poziv 01 - 09
 
Poziv 44 - 09
 
Poziv 43 - 09
 
Poziv 42 - 09
 
 
 
 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Administracija/financije i računovodstvo: Dragica Stiperski
v.d. Pročelnik Martina Čukman

Uredovno vrijeme Općine Dubravica
ponedjeljak - petak: 8 - 16h

Rad sa strankama
utorak:09.00 - 11.00h
četvrtak:09.00 - 11.00h

OPĆINA DUBRAVICA

Adresa
Ulica Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica

Kontakt
Tel: 01/ 3399 360, 01/3399 356
Fax: 01/ 3399 360

Načelnik Općine
g. Franjo Štos

Zamjenik načelnika
Marin Štritof

Predsjednik Općinskog vijeća
Drago Horvat
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica