OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
IZBORI ZA ČLANOVE U EU PARLAMENT

 

 
 

SJEDIŠTE OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA U OPĆINI DUBRAVICA
Zgrada Općine, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica
Kontakt osoba Povjerenstva: Martina Čukman
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
Rezultati izbora za EU parlament
27.05.2014.
 
Rješenja o imenovanju biračkih odbora
 
- Rješenje o određivanju biraačkih mjesta
 
- DIP-Stranački sastav Hrvatskog sabora
 
- Rješenje o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva
 
- OBJAVA BIRAČIMA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica