Sanacija nestabilnog pokosa na lokaciji dijela Kumrovečke ceste

 

 
 

Naziv Poziva na dostavu projektnih prijedloga: Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije

Financirano iz: Fond solidarnosti Europske unije (FSEU)

Nacionalno koordinacijsko tijelo (NKT): Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD): Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Naziv projekta: Sanacija nestabilnog pokosa na lokaciji dijela Kumrovečke ceste prije kućnog broja 188 (k.č.br. 1943/1 i 1943/12 k.o. Dubravica) u naselju Bobovec Rozganski, Općina Dubravica

Korisnik projekta: Općina Dubravica

Ukupna vrijednost projekta: 169.105,45 EUR

Kratak opis projekta:

Nakon potresa došlo je do destabilizacija pokosa na poziciji berme uz prometnicu. Navedena berma kliznula je niz strmi pokos, pojavila se pojačana erozija pokosa, kao i vlačne pukotine što direktno ugrožava samu prometnicu Kumrovačka cesta kod kućnog broja 188.

Potrebna je hitna sanacija nestabilnog pokosa na lokaciji dijela Kumrovečke ceste kako bi navedeni dio prometnice ostao u funkciji.

Očekivan rezultat projekta: Saniran nestabilni pokos na lokaciji dijela Kumrovečke ceste prije kućnog broja 188 (k.č.br. 1943/1 i 1943/12 k.o. Dubravica) u naselju Bobovec Rozganski, Općina Dubravica

 
 
 
 
O načelniku
Gospodarenje otpadom
Registri Općine Dubravica
Sredstva donacije – obnova potresom stradale zgrade crkve Sv. Ane u Rozgi

 
 
 
 
 

OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica