OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
POSTUPCI NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

 

 

 
2014. GODINA
 

01/14 – OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Općina Dubravica je objavila poziv za dostavu ponuda za opskrbu električnom energijom. 
Rok za dostavu ponuda je 23.05.2014. u 10.00 sati.

Poziv za dostavu ponuda možete preuzeti ovdje.

Obavijest o bagatelnoj nabavi možete preuzeti ovdje.

Troškovnik možete preuzeti ovdje.

Obavijest o odabiru ili sklopljenim ugovorima možete pogledati ovdje.
02/14 – IZGRADNJA OGRADE OKO GROBLJA U ROZGI

Općina Dubravica je objavila poziv za dostavu ponuda za izgradnju ograde oko groblja u Rozgi. 
Rok za dostavu ponuda je 23. 06. 2014. u 11.00 sati.

Poziv za dostavu ponuda možete preuzeti ovdje.

Obavijest o bagatelnoj nabavi možete preuzeti ovdje.

Troškovnik možete preuzeti ovdje

Nacrt možete preuzeti ovdje.

ODLUKA O ODABIRU


03/14 - UKLANJANJE POSTOJEĆE ZGRADE STARE ŠKOLE

Općina Dubravica je objavila poziv za dostavu ponuda za uklanjanje postojeće zgrade stare škole. Rok za dostavu ponuda je 30. 06. 2014. do 12.00 sati.

Poziv za dostavu ponuda možete preuzeti ovdje.

Obavijest o bagatelnoj nabavi možete preuzeti ovdje.

Troškovnik radova možete preuzeti
ovdje.

ODLUKA O ODBIRU


04/14 – POJAČANO ODRŽAVANJE I.LUGARSKE ULICE, III.SUTLANSKE CESTE I DIJELA VINOGRADSKOG PUTA

Općina Dubravica je poslala poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova pojačanog održavanja I. Lugarske ulice, III.Sutlanske ceste i dijela Vinogradskog puta. Rok za dostavu ponuda je 24.07.2014. do 11:00 sati.

ODLUKA O POČETKU POSTUPKA

ODLUKA O ODABIRU


 

05/14 – SANACIJA ŽUPNOG DVORA U ROZGI

Općina Dubravica je poslala poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova sanacije Župnog dvora u Rozgi. Rok za dostavu ponuda je 12.09.2014. do 11:00 sati.

Odluku o početku postupka možete preuzeti  ovdje.  

ODLUKA O ODABIRU

 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica