Odluke
   
2021. godina
 
Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2021. godini iz proračuna Općine Dubravica
 

 
2020. godina
 
Statut Općine Dubravica
 
Izvješće o provedenom javnom uvidu u prijedlog Izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Dubravica
 
Odluka o stavljanju na Javni uvid prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Dubravica
 
Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2020. godini iz proračuna Općine Dubravica
 

 
2019. godina
 
Pravilnik o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka
 
Odluka o odobrenju potpora u poljoprivredi u 2019. godini
 
Godišnji Plan raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2019. godini
 
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu i unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica
 

 
2018. godina
 
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude ponuditelja DJEČJI VRTIĆ SMOKVICA, za organiziranje rada dječjeg vrtića na području Općine Dubravica
 
Odluka o zakupu poslovnog prostora - DV Dubravica
 
Izvješće o provedenom javnom uvidu u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Dubravica
 
Odluka o stavljanju na Javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Dubravica
 

Odluka o odobrenju potpora u poljoprivredi u 2018. godini

 

Odluka o stavljanju na Javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Dubravica

 

ODLUKA O DODJELI BESPLATNIH ŠKOLSKIH PAPUČA SVIM UČENICIMA PODRUČNE ŠKOLE PAVLA ŠTOOSA U DUBRAVICI I ODLUKA O DODJELI BESPLATNIH PRIJENOSNIH RAČUNALA UČENICIMA 5. C RAZREDA PODRUČNE ŠKOLE PAVLA ŠTOOSA U DUBRAVICI

 

ODLUKA O DODJELI JEDNOKRATNIH FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA ZA 2018. GODINU

 
ODLUKA O DODJELI FINANCIJSKE POMOĆI CRKVI SV. ANE U ROZGI U 2018. GODINI
 

 
2017. godina
 
ODLUKA O DODJELI JEDNOKRATNIH FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA ZA 2017. GODINU
ODLUKA O DODJELI BESPLATNIH PRIJENOSNIH RAČUNALA
ODLUKA O DODJELI BESPLATNIH TENISICA
 

 
- Odluka o dodjeli jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2016. godinu
- Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
- Odluka o sufinanciranju dječjeg vrtića i jaslica
- Odluka o komunalnom doprinosu
- Odluka o komunalnom redu
- Odluka o načinu obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstva na području Općine Dubravica
- Odluka o obveznom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće
- Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa, te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
- Odluka o prihvacanju to Izvješca o realizaciji programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
 
 

 
 
 

 

OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica