Cjelovita obnova mosta na potoku Sutlišće u naselju Vučilćevu

 

 
 

Naziv Poziva na dostavu projektnih prijedloga: Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećene u potresu na području Zagrebačke županije

Financirano iz: Fond solidarnosti Europske unije (FSEU)

Nacionalno koordinacijsko tijelo (NKT): Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD): Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Naziv projekta: „Cjelovita obnova mosta na potoku Sutlišće u naselju Vučilćevu-Općina Dubravica (k.č.br. 1249/3 i 1519/3 i 1268 k.o. Prosinec)“

Korisnik projekta: Općina Dubravica

Ukupna vrijednost projekta: 408.333,62 EUR

Kratak opis projekta:

Prije potresa 22. ožujka 2020. na navedenoj lokaciji postojali su znakovi destabliziacije nizbriježnog pokosa na poziciji berme uz prometnicu. Nakon potresa, navedena berma je kliznula niz strmi pokos, pojavila se pojačana erozija pokosa, kao i vlačne pukotine na asfaltnoj površini ceste. Na poziciji najvećih pukotina na asfaltu, registrirana je jača erozija koja zahvaća čitavu visinu postojeće kolničke konstrukcije. Obzirom na stanje postojećeg dijela prometnice, potrebna je hitna sanacija kako bi navedeni dio prometnice ostao u funkciji.

Potrebno je hitno pristupiti sanaciji pokosa kako bi se spriječila veća oštećenja i osiguralo sigurno i nesmetano korištenje te kako bi predmetni dio prometnice ostao u funkciji.

Očekivan rezultat projekta: obnovljen most na potoku Sutlišće u naselju Vučilćevu-Općina Dubravica (k.č.br. 1249/3 i 1519/3 i 1268 k.o. Prosinec)

 
 
 
O načelniku
Gospodarenje otpadom
Registri Općine Dubravica
Sredstva donacije – obnova potresom stradale zgrade crkve Sv. Ane u Rozgi

 
 
 
 
 

OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica