Struktura stanovništva

 

 
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine na području Općine Dubravica živjelo je 1442 stanovnika i to po naseljima kako slijedi:
Naselje
Broj stanovnika
Bobovec Rozganski
406
Donji Čemehovac
38
Dubravica
123
Kraj Gornji
169
Lugarski Breg
83
Lukavec Sutlanski
135
Pologi
104
Prosinec
93
Rozga
134
Vučilćevo
157
UKUPNO
1442
Općina Dubravica zauzima površinu od 20,46 km2, što čini 0,67 % površine Zagrebačke županije. Prosječna gustoća naseljenosti 2001. godine iznosila je oko 77,52 st/km2, što je jednako državnom prosjeku, te niže od prosjeka Zagrebačke županije (101,27 st/km2).

Starosna struktura stanovništva:
Obrazovna struktura stanovništva:
 
 

 
 
 

 

OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica