Poljoprivreda
Poljoprivreda  
Općina Dubravica pripada ruralnim dijelovima Zagrebačke županije i samim time potencijal za razvoj poljoprivrednih djelatnosti je velik. Po tradiciji seoskog prostora, gotovo svako domaćinstvo bilo je vezano za neku vrstu bavljenja poljoprivredom. U posljednjih nekoliko godina trend opadanja poljoprivredne proizvodnje, pogotovo stočarske, dolazi do velikog izražaja.

Potencijali razvoja i obnavljanja poljoprivredne proizvodnje postoje, ali moraju se stvoriti preduvjeti i osigurati plasman robe jer današnje stanovništvo sve više odustaje od poljoprivredne proizvodnje.

Na području Općine Dubravica postoji 325 poljoprivrednih kućanstava, koja raspolažu sa sveukupno 1.231,17 ha poljoprivrednog zemljišta, što u prosjeku iznosi 3,79 ha po domaćinstvu.
Općina Dubravica
Broj poljoprivrednih kućanstava
325
Ukupno raspoloživa površina zemljišta
1.231,17 ha
Ukupno korišteno
833,47 ha
U vlasništvu
807,09 ha
Uzeto u zakup
64,54 ha
Dano u zakup
38,16 ha
Ostalo zemljište, ha
397,70 ha
Broj parcela korištenog poljoprivrednog zemljišta
2.319
 
Vrsta zemljišta Površina (ha)
Oranice i vrtovi
443,81
Povrtnjaci
1,19
Livade
345,65
Pašnjaci
5,07
Voćnjaci
6,31
Vinogradi
31,44
Rasadnici i košaračka vrba
-
Ukupno korišteno zemljište
833,47
Neobrađeno poljoprivredno zemljište
27,67
Šumsko zemljište
322,42
Ostalo
47,61
Ukupno ostalo
397,70
Sveukupno
1.231,17
 
 

 
 
 

 

OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

ZAMJENIK NAČELNIKA
Kruno Stiperski

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica