OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

ZAMJENIK NAČELNIKA
Kruno Stiperski

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
Natječaji Zagrebačke županije
NATJEČAJ ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE U 2021. GODINI
Zagrebačka županija dodijelit će javna priznanja pojedincima i pravnim osobama, ustanovama, udrugama, zaslužnima za gospodarski, društveni i kulturni razvoj Zagrebačke županije te njena promicanja u zemlji i svijetu. Natječaj za dodjelu javnih priznanja otvoren je do 31. svibnja 2021. godine.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije mogu podnijeti članovi Županijske skupštine, radna tijela, Župan Zagrebačke županije, građani, udruge građana, poduzeća, vjerske zajednice, kulturne, športske i druge ustanove.

Potencijalni kandidati mogu biti pojedinci ili pravne osobe koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i postigli izuzetne rezultate na unaprjeđenju stanja i razvitka pojedinih djelatnosti te njenoj međunarodnoj promidžbi. Također, budući dobitnik javnog priznanja treba u svojoj sredini uživati ugled uzorna djelatnika i stručnjaka. Kao jedan od kriterija navodi se i ostvaren rezultat u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Zagrebačke županije.

OPŠIRNIJE...


Natječaj za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za školsku/akademsku godinu 2020./2021. za učenike i studente
Zagrebačka županija raspisala je Natječaj za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za školsku/akademsku godinu 2020./2021. za učenike i studente.

OPŠIRNIJE...


Zagrebačka županija - Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2016/2017.
Zagrebačka županija objavila je privremenu listu kandidata za dodjelu stipendija, te Obavijest o podnošenju prigovora.

PRIVREMENA LISTA

OBAVIJEST O PODNOŠENJU PRIGOVORA
NATJEČAJ za NAJUZORNIJU SEOSKU ŽENU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE za 2016. godinu
Žene sa ruralnih područja su vrijedne, uporne i snalažljive, uspješno savladavaju brojne obveze i vješto igraju nekoliko uloga istovremeno. One su aktivne poljoprivrednice i poduzetnice, one su domaćice, supruge i majke. Angažirane su gotovo 24 sata na gospodarstvu i u obitelji, a uspijevaju odvojiti i pokoji trenutak za sebe baveći se onim što ih opušta i veseli.

Ipak, uloga seoske žene nedovoljno je cijenjena i priznata te njihov doprinos cjelokupnom društvu uglavnom prolazi nezapaženo.

Ovim projektom želimo skrenuti pozornost čitavom društvu koliko seoske žene zapravo doprinose i kolika je njihova uloga u održavanju i oživljavanju ruralnih područja. Također, želimo promovirati tu važnu ulogu žena na selu s ciljem afirmacije i podizanja kvalitete življenja na hrvatskom selu, očuvanju obitelji i kulturne baštine.

Diljem svijeta svake se godine obilježava 15. listopad kao Svjetski dan seoske žene, od 2000. godine se taj značajan datum obilježava i u Republici Hrvatskoj, a projekt je započeo upravo u Zagrebačkoj županiji.


OPŠIRNIJE...

Natječaj za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za školsku/akademsku godinu 2015/2016. za učenike i studente
Natječaj za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za školsku/akademsku godinu 2015/2016. za učenike i studente - OPŠIRNIJE
NATJEČAJ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA DODJELU STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2014/2015
Zagrebačka županija raspisala je natječaj za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2014/2015. za učenike i studente s prebivalištem na području Zagrebačke županije.

Natječaj je objavljen 30. rujna 2014. u Večernjem listu i na stranicama Zagrebačke županije, a otvoren je za podnošenje prijava:

od 30. rujna 2014. do 15. listopada 2014. godine.
U ovoj školskoj godini Zagrebačka će županija dodijeliti 50 novih stipendija i to 30 za učenike te 20 za studente. Kao i prošle godine, stipendije se dodjeljuju za 12 mjeseci, a mjesečno iznose 500,00 kn za učenike i 1.000,00 kn za studente. Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija objavit će se na oglasnim pločama svih gradova i općina u Zagrebačkoj županiji u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave se dostavljaju u Zagrebačku županiju, poštom na adresu Ulica grada Vukovara 72/V, p.p. 974, 10001 Zagreb, u zatvorenim omotnicama s naznakom „Za natječaj za dodjelu stipendija“ ili osobno u Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu Zagrebačke županije (Zagreb, Ulica Ivana Lučića 2a, soba 13, radnim danom od 8,00 do 12,00 sati).

Kako bi prijava na natječaj bila pravovaljana kandidat treba:
1. ispuniti prijavu na natječaj (obrazac broj 2.)
2. dostaviti dokumentaciju navedenu u Natječaju.

Svi kandidati koji se odluče zatražene dokumente donijeti osobno, koji žele preuzeti obrasce ili kojima su potrebne detaljne upute, mogu se izravno obratiti Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu Zagrebačke županije, Zagreb, Ulica I. Lučića 2a, soba 13, tel. 6009-492, isključivo u vrijeme trajanja natječaja od 8,00 do 12,00 sati, kada će biti prisutan nadležan referent koji će moći pregledati dokumentaciju i dati daljnje upute.

Obrazac i osnovne informacije o natječaju možete zatražiti i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica.

- ODLUKA

- NATJEČAJ

- OBRAZAC

- POPIS DOKUMENTACIJE
Natječaj za dodjelu stipendija
Zagrebačka županija raspisala je natječaj za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2013./2014. za učenike i studente s prebivalištem na području Zagrebačke županije. Natječaj je otvoren do 15. listopada 2013. godine. U ovoj školskoj godini Zagrebačka će županija dodijeliti 50 novih stipendija i to 30 za učenike te 20 za studente. Za 50 novih stipendista te 174 starih, koji nastavljaju redovno školovanje u školskoj godini 2013./2014., Zagrebačka županija je osigurala 2,350 milijuna kuna.

Kao i prošle godine, stipendije se dodjeljuju za 12 mjeseci, a mjesečno iznose 500,00 kn za učenike i 1000,00 kn za studente. Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija objavit će se na oglasnim pločama svih gradova i općina u Zagrebačkoj županiji u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane da se do 15. listopada 2013. godine jave na natječaj. Prijave se dostavljaju u Zagrebačku županiju, poštom na adresu Ulica grada Vukovara 72/V, p.p. 974, 10001 Zagreb, u zatvorenim omotnicama s naznakom „Za natječaj za dodjelu stipendija“.

Prijave se mogu donijeti i osobno u Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Zagrebačke županije (Zagreb, Ulica Ivana Lučića 2a, soba 13, radnim danom od 8,00 do 13,00 sati). Tekst natječaja i prijavni obrazac nalaze se ovdje, a više informacija može se dobiti na broj telefona 01/6009-492.

Natječaj za dodjelu bespovratnih financijskih potpora za organiziranje i održavanje gospodarskih, tradicijskih, kulturnih, sportskih ili drugih manifestacija
Zagrebačka županija raspisala je natječaj za dodjelu bespovratnih financijskih potpora u 2013. godini za organiziranje i održavanje gospodarskih, tradicijskih, kulturnih, sportskih ili drugih manifestacija na području županije koje potiču razvitak turističke djelatnosti. Natječaj je otvoren do 28. siječnja 2013. godine.

Uz popunjen prijavni obrazac za natječaj, obavezno je priložiti program, organizacijski i financijski plan manifestacije s podacima o organizatoru i suorganizatorima, karakteristike manifestacije te pojašnjenje autentičnosti, tradicije i posebnosti u odnosu na slične manifestacije.

Tekst natječaja i prijavni obrasci nalaze se ovdje, a više informacija može se dobiti na tel. broju 01/ 6009421 ili e-mailom na a.zelic@zagrebacka-zupanija.hr. Prijave i natječajna dokumentacija dostavljaju se osobno ili poštom na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Ulica grada Vukovara 72,  PP 974, 10001 Zagreb s naznakom „natječaj za turističke manifestacije“.


Natječaj za dodjelu subvencija u poljoprivredi i ruralnom razvitku u 2012. godini - DOPUNA NATJEČAJA
Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije na temelju županove Odluke o subvencijama u poljoprivredi i ruralnom razvitku Zagrebačke županije u 2012. godini i Odluke izmjenama i dopunama Odluke o subvencijama u poljoprivredi i ruralnom razvitku Zagrebačke županije u 2012. godini objavio dana 22. listopada 2012. godine Obavijest o objavi dopune natječaja za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija u poljoprivredi, ruralnom razvitku i šumarstvu u Zagrebačkoj županiji u 2012. godini.

Također na temelju županove Odluke o potporama kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi i ruralnom razvoju Zagrebačke županije i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o potporama kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi i ruralnom razvoju županije u 2012. godini, objavio je dana 22. listopada 2012. godine Obavijest o objavi dopune natječaja za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi i ruralnom razvoju Zagrebačke županije u 2012. godini.

Opširnije o navedenim Odlukama, kao i izmjenama navedenih Odluka te dopunama natječaja možete pogledati OVDJE.

Natječaj za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za školsku/akademsku godinu 2012/2013. za učenike i studente
Zagrebačka županija raspisala je natječaj za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2012./2013. za učenike i studente s prebivalištem na području Zagrebačke županije. Natječaj je otvoren do 12. listopada 2012. godine. U ovoj školskoj godini Zagrebačka će županija dodijeliti 81 novu stipendiju i to 45 za učenike te 36 za studente. Za 81 novog stipendista te 130 starih, koji nastavljaju redovno školovanje u školskoj godini 2012./2013., Zagrebačka županija je osigurala 2,350 milijuna kuna.

Kao i prošle godine, stipendije se dodjeljuju za 12 mjeseci, a mjesečno iznose 500,00 kn za učenike i 1000,00 kn za studente. Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija objavit će se na oglasnim pločama svih gradova i općina u Zagrebačkoj županiji u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane da se do 12. listopada 2012. godine jave na natječaj. Prijave se dostavljaju u Zagrebačku županiju, poštom na adresu Ulica grada Vukovara 72/V, p.p. 974, 10001 Zagreb, u zatvorenim omotnicama s naznakom „Za natječaj za dodjelu stipendija“ ili osobno u Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Zagrebačke županije (Zagreb, Ulica Ivana Lučića 2a, soba 13, radnim danom od 8,00 do 13,00 sati).

Tekst natječaja i prijavni obrazac nalaze se na ovdje, a više informacija može se dobiti na broj telefona 01/6009-492.
Javni natječaj – razvoj poduzetništva
Upravni odjel za gospodarstvo Zagrebačke županije raspisao je Javni natječaj za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva u 2012. godini.

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na propisanom obrascu Upravnom odjelu za gospodarstvo Zagrebačke županije, na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Ulica grada Vukovara 72/V, P.P. 974, 10001 Zagreb.

Natječaj će biti otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. listopada 2012. godine.
Informacije i obrasci zahtjeva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo Zagrebačke županije, soba 25, Ulica grada Vukovara 72 /V, Zagreb, telefon 01/6009-457, telefaks 01/6009-488, elektronska pošta uog@zagrebacka-zupanija.hr te na službenim internetskim stranicama Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr . Opširnije…


Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije
Zagrebačka županija raspisala je Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije.

Javna priznanja Zagrebačke županije dodjeljuju se pojedincima i drugim pravnim osobama, ustanovama, udrugama, zaslužnima za gospodarski, društveni i kulturni razvoj Zagrebačke županije, te njena promicanja u zemlji i svijetu.

Rok za podnošenje pismenih prijedloga teče od dana objavljivanja zaključno do 31. svibnja 2012. godine.
NATJEČAJ
Još jedan natječaj Zagrebačke županije
Zagrebačka županija raspisala je natječaj za dodjelu pokroviteljstava, novčanih donacija i pomoći u provođenju projekata iz područja poljoprivrede, ruralnog razvitka, ribarstva i lovstva u Zagrebačkoj županiji u 2012. godini.


Opširnije o ovom natječaju možete pričitati ovdje.

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje.
Raspisani natječaji Zagrebačke županije za subvencije i potpore kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi i ruralnom razvitku
Zagrebačka županija raspisala je natječaj za dodjelu 3,02 milijuna kuna bespovratnih sredstava za subvencije u poljoprivredi i ruralnom razvitku u 2012. godini. Ujedno, raspisan je i natječaj za dodjelu 2.850.000 kn bespovratnih sredstava za potpore kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Natječaj za subvencije otvoren je do 15. rujna 2012. godine, dok je natječaj za potpore kapitalnim ulaganjima otvoren do 31. listopada 2012. godine. Opširnije…

Informacije, tekstovi natječaja i obrasci zahtjeva za bespovratne subvencije i potpore nalaze se ovdje.

Više informacija može se dobiti na sljedećim telefonskim brojevima 01/6009 496; 6009 427; 6009 420; 6009 426.
Otvoren natječaj Zagrebačke županije za potporu turističkoj djelatnosti

Zagrebačka županija i u ovoj godini nastavlja s poticanjem i financiranjem mnogobrojnih programa i projekata s ciljem obogaćivanja turističke ponude i pozicioniranja Zagrebačke županije kao interesantne turističke destinacije. Tako je ovih dana raspisan 1,2 milijuna kuna vrijedan natječaj za dodjelu bespovratnih financijskih potpora u 2012. godini za organiziranje i održavanje gospodarskih, tradicijskih, kulturnih, sportskih ili drugih manifestacija na području županije koje potiču razvitak turističke djelatnosti. Natječaj je otvoren do 27. siječnja 2012. godine.

Uz popunjen prijavni obrazac za natječaj, obavezno je priložiti program, organizacijski i financijski plan manifestacije s podacima o organizatoru i suorganizatorima, temi manifestacije te prikazom i argumentacijom okolnosti koje utječu na vrednovanje same manifestacije. Županija sufinancira do 50 posto troškova manifestacije, a pojedini korisnik može kandidirati najviše tri manifestacije, dok ukupan iznos svih dodijeljenih potpora ne može biti veći od 100.000 kuna po korisniku.

Prijave i natječajna dokumentacija dostavljaju se osobno ili poštom na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Ulica grada Vukovara 72/V, PP 974, 10001 Zagreb s naznakom „natječaj za manifestacije“.

Tekst natječaja i prijavni obrasci nalaze se ovdje, a više informacija može se dobiti na tel. broju 01/ 6009421 ili e-mailom na a.zelic@zagrebacka-zupanija.hr.

Natječaj za dodjelu stipendija
Na temelju članka 5. Odluke o dodjeli stipendija Zagrebačke županije («Glasnik Zagrebačke županije» broj 15/10. i 26/11.) Župan Zagrebačke županije raspisao je Natječaj za dodjelu stipendija za učenike i studente Zagrebačke županije objavljen je u Večernjem listu 29. rujna 2011., a otvoren je za podnošenje prijava: od 30. rujna 2011. do 14. listopada 2011. godine.

Svi kandidati koji se odluče zatražene dokumente donijeti osobno, koji žele preuzeti obrasce ili kojima su potrebne detaljne upute, mogu se izravno obratiti Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Zagrebačke županije, Zagreb, Ulica I. Lučića 2a, soba 14, tel. 6009-492, isključivo od 8,00 do 13,00 sati, kada će biti prisutan nadležni referent koji će moći pregledati dokumentaciju i dati daljnje upute“.


NATJEČAJ, OBRAZAC PRIJAVE
Otvoren natječaj za potporu kulturnoj djelatnosti
Zagrebačka županija nastavlja i u idućoj godini s poticanjem i financiranjem mnogobrojnih kulturnih programa s ciljem razvoja i obogaćivanja kulturne ponude na svom području. Stoga je Zagrebačka županija objavila poziv za predlaganje sufinanciranja programa javnih potreba u kulturi za 2012. godinu.

Sufinancirati će se knjižnična, izdavačka i muzejsko-galerijska djelatnost, zaštita kulturnih dobara, amaterizam u kulturi kao i programi u kulturi Pučkih otvorenih učilišta i centara za kulturu.

Sve zainteresirane ustanove, organizacije, udruge i društva mogu prijedloge svojih programa do 30. rujna 2011. slati na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za prosvjetu kulturu, šport i tehničku kulturu, Ulica grada Vukovara 72/V., p.p. 974 10 001 Zagreb ili na e-mail adresu j.dujic@zagrebacka-zupanija.hr.

Više informacija možete pogledati ovdje.

Bespovratno sufinanciranje ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije

Zagrebačka županija raspisala je javni natječaj za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Zagrebačke županije u sufinanciranju projekta „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima Zagrebačke županije za 2011. godinu“.

Projekt predviđa ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u 50 kućanstava na području Zagrebačke županije uz bespovratno sufinanciranje Zagrebačke županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu do 12.000 kuna po kućanstvu. Natječaj za prikupljanje ponuda zainteresiranih korisnika otvoren je do 20. rujna 2011. godine.

Na natječaj se mogu javiti fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Zagrebačke županije i posjeduju dokaz o vlasništvu nad objektom na kojeg planiraju ugraditi sustav. Troškove opreme i ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije Zagrebačka će županija i Fond sufinancirati u iznosu od 40 posto nepovratnih sredstava odnosno do maksimalnog iznosa od 12.000 kuna po kućanstvu. Nepovratna novčana sredstva isplaćivat će se u obliku vrijednosnog kupona.

Projekt „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima Zagrebačke županije za 2011. godinu“ vrijedan je 1,5 milijuna kuna, pri čemu će fizičke osobe osigurati 60 posto potrebnih sredstava, Zagrebačka županija 13 posto, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost preostalih 27 posto sredstava. Pod sustav za korištenje obnovljivih izvora energije smatra se solarni kolektorski sustav za pripremu potrošne tople vode i dogrijavanje objekta koji se sastoji minimalno od: solarnog kolektora, toplinskog spremnika te potrebne ugradbene opreme. Ocjenjivanje pristiglih ponuda kao i konačan odabir 50 kućanstava provest će Povjerenstvo sastavljeno od predstavnika Zagrebačke županije, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti te Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske.

Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane da se jave na natječaj do 20. rujna 2011. godine. Informacije, tekst natječaja i potrebni obrasci nalaze se ovdje.

Prijave s potrebnom dokumentacijom se dostavljaju u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici na adresu: Zagrebačka županija, Vukovarska 72/V, 10 000 Zagreb uz naznaku „Obnovljivi izvori energije u kućanstvima – Ne otvaraj.“

Javni natječaj za sufinanciranje razvoja posebnih oblika turizma

15. lipnja 2011.godine, Zagrebačka županija raspisala je Javni natječaj za sufinanciranje razvoja posebnih oblika turizma s ciljem daljnjeg unapređenja i razvoja turizma u Zagrebačkoj županiji.

Korisnici mogu biti isključivo: registrirana trgovačka društva, obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, ustanove, turističke zajednice, zadruge i udruge koje imaju sjedište na području Zagrebačke županije, aktivno se bave turizmom i predlažu izradu projekta na području Zagrebačke županije.

Financijska sredstva namijenjena su za izradu i provođenje projekata posebnih oblika turizma (vjerskog, kulturnog, zdravstvenog, seoskog, planinskog, lovnog, ribolovnog, sportsko-rekreacijskog i dr.) čija provedba neposredno doprinosi unapređenju i razvoju turizma na području Zagrebačke županije. Sredstva će se dodjeljivati za podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta, sufinanciranje kupnje ili obnove tradicijskih kuća koje se stavljaju u turističku funkciju, opremanje objekta, uređenje okoliša, tematskih putova, sportsko-rekreacijskih sadržaja i slično.

Zahtjevi s traženom dokumentacijom podnose se do 8. srpnja 2011. godine Upravnom odjelu za gospodarstvo na adresu: ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo (prijava na natječaj za posebne oblike turizma), Ulica grada Vukovara 72/V, p.p. 974, 10 001 Zagreb.

Informacije i obrasci zahtjeva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo Zagrebačke županije, ul. grada Vukovara 72/V, Zagreb, na tel.6009-421 ili elektroničkom poštom: uog@zagrebacka-zupanija.hr.

TEKST NATJEČAJA, OBRAZAC

Javni natječaj za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva u 2011. godini

Upravni odjel za gospodarstvo Zagrebačke županije raspisao je Javni natječaj za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva u 2011. godini.
Temeljem navedenog natječaja, Zagrebačka županija dodijelit će godišnja financijska sredstva u vidu bespovratnih potpora za 2011. godinu:
1. subvencije za početak poslovanja poduzetnika,
2. subvencije za uvođenje i primjenu novih metoda poslovanja i upravljanja, standarda kvalitete i certificiranja,
3. subvencije za uvođenje inovacija u proizvodnju,
4. kapitalne pomoći za tradicijske i umjetničke obrte,
5. tekuće donacije za sufinanciranje organiziranja i nastupa na sajmovima, izložbama i natjecanjima vezanima za poduzetništvo,
6. tekuće donacije za troškove osnivanja i početnog rada udruga u gospodarstvu.

Zahtjev za dodjelu potpore (u daljnjem tekstu Zahtjev) podnosi se na propisanom obrascu Upravnom odjelu za gospodarstvo Zagrebačke županije, na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Ulica grada Vukovara 72/V, P.P. 974, 10001 Zagreb. Natječaj će biti otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. listopada 2011. godine.

Tekst natječaja i obrasce zahtjeva možete preuzeti na internetskim stranicama Zagrebačke županije ili klikom na ovaj link.

Javna priznanja Zagrebačke županije

Zagrebačka Županija objavila je u „Večernjem listu“ i „Jutarnjem listu“ 24. ožujka 2011. godine Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije.

Javna priznanja Zagrebačke županije dodjeljuju se pojedincima i drugim pravnim osobama, ustanovama, udrugama, zaslužnima za gospodarski, društveni i kulturni razvoj Zagrebačke županije, te njena promicanja u zemlji i svijetu.

Vaše prijedloge možete dostaviti Zagrebačkoj županiji, Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja, Zagreb, Ulica grada Vukovara 72/V do 31. svibnja 2011. godine s napomenom „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije“. NATJEČAJ

Raspisan natječaj za financijske potpore programima/projektima organizacijama civilnog društva i drugim pravnim osobama u području zdravstvene, socijalne i humanitarne djelatnosti u 2011. godini

Zagrebačka županija raspisala je 2 milijuna kuna vrijedan natječaj za potpore programima i projektima organizacijama civilnog društva i drugima pravnim osobama u području zdravstvene socijalne i humanitarne djelatnosti u 2011. godini. Rok za podnošenje prijava je do 28. veljače 2011. godine do 12 sati.

Obrasci za prijavu na natječaj mogu se podići u Zagrebačkoj županiji, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Zagreb, Ivana Lučića 2a / VI kat, soba 9, svakim radnim danom od 9,00 – 14,00 sati.

Popunjeni obrasci i potrebni dokumentacija dostavljaju se na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb, s naznakom "Prijava programa – zdravstvena i socijalno-humanitarna djelatnost – NE OTVARAJ".

Više informacija i tekst natječaja, kao i obrasci nalaze se ovdje: http://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji?odjel=5

Županijske potpore za turizam

Zagrebačka županija raspisala je Natječaj za dodjelu županijskih potpora za 2011. godinu manifestacijama značajnim za turističku ponudu Zagrebačke županije.

Navedeni Natječaj se odnosi na organiziranje i održavanje gospodarskih, kulturnih, sportskih ili drugih manifestacija na području županije, koje potiču razvitak turističke djelatnosti u jedinici lokalne samouprave i županiji.

Prijave i natječajna dokumentacija dostavljaju se na adresu Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo (natječaj za manifestacije), Ulica grada Vukovara 72/V, PP 974, 10001 Zagreb. Natječaj je otvoren do 28. siječnja 2011.

NATJEČAJ, OBRAZAC ZA PRIJAVU

Javni poziv za poticanje osnivanja i razvoja poduzetničkih zona u Zagrebačkoj županiji
Zagrebačka županija uputila je javni poziv gradovima i općinama na svom području za dodjelu 3,5 milijuna kuna za poticanje osnivanja i razvoja poduzetničkih zona. 
http://www.zagrebacka-zupanija.hr/vijesti?year=2010&id=983
Poziv
Obrazac za prijavu
Poziv za predlaganje sufinanciranja programa javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije za 2011. godinu
Zagrebačka županija će u 2011. godini sufinancirati određene programe u kulturi, pa poziva sve zainteresirane ustanove, organizacije i društva, odnosno njihove osnivače da predlože programe.

Natječaj traje do 30.09.2010. godine. Više informacija na:


http://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji?odjel=6
Javni poziv za kreditiranje razvojnih projekata obrtnika i malih i srednje velikih
poduzetnika

Zagrebačka županija provodi kreditiranje razvojnih projekata obrtnika i malih i srednje velikih poduzetnika u Zagrebačkoj županiji za 2010. godinu. Plasmani kreditnih sredstava poduzetnicima obavljaju se putem Obrtničke štedne banke d.d.

Natječaj ostaje otvoren do isteka sredstava. Više informacija na:

http://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji?odjel=2


Javni poziv
Obrazac za prijavu
Izjava o potporama

Natječaj za prijavu programa i projekata udruga za zaštitu okoliša i prirode sa sjedištem na području Zagrebačke županije
Zagrebačka županija je raspisala natječaj za prijavu programa i projekata udruga za zaštitu okoliša i prirode sa sjedištem na području Zagrebačke županije u svrhu dobivanja financijske potpore.

Natječaj je otvoren do 20. kolovoza 2010. godine.
Sve potrebne informacije o uvjetima natječaja možete saznati na:

http://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji?odjel=7
Javni natječaj za subvencioniranje organiziranog dolaska turista na područje Zagrebačke županije
U cilju daljnjeg razvoja turizma i poticanja organiziranog dolaska turista na područje Zagrebačke županije raspisuje se natječaj za dodjelu subvencija u 2010. godini.

Na natječaj se mogu javiti turističke i putničke agencije koje imaju sjedište na području Republike Hrvatske. Subvenciju mogu ostvariti turističke i putničke agencije, organizatori grupnog putovanja koja uključuju izlet ili višednevni boravak u Zagrebačkoj županiji tijekom cijele godine.

Natječaj je otvoren do isteka sredstava.
Sve potrebne informacije o uvjetima natječaja možete saznati na:
http://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji?odjel=2

Javni natječaj za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva u 2010. godini

Zagrebačka županija, u cilju poticanja razvoja poduzetništva, poticanja konkurentske sposobnosti poduzetnika na svom području i radi zaštite i očuvanje kulturnog nasljeđa i tradicijskih gospodarskih vrijednosti na području Zagrebačke županije, dodijelit će godišnja financijska sredstva u vidu bespovratnih potpora za 2010. godinu:

1. subvencije za početak poslovanja poduzetnika,
2. subvencije za uvođenje i primjenu novih metoda poslovanja i upravljanja, standarda kvalitete i certificiranja,
3. subvencije za uvođenje inovacija u proizvodnju,
4. kapitalne pomoći za tradicijske i umjetničke obrte,
5. tekuće donacije za sufinanciranje organiziranja i nastupa na sajmovima, izložbama i natjecanjima vezanima za poduzetništvo,
6. tekuće donacije za troškove osnivanja i početnog rada udruga u gospodarstvu.

Natječaj je otvoren do 31. listopada 2010. godine.
Sve potrebne informacije o uvjetima natječaja možete saznati na:
http://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji?odjel=2
Natječaj za dodjelu subvencija u poljoprivredi, ruralnom razvitku i šumarstvu Zagrebačke županije u 2010. godini
Zagrebačka županija dodijelit će subvencije u poljoprivredi, ruralnom razvitku i šumarstvu za sljedeće vrste proizvodnje:

A) U POLJOPRIVREDI

1. Biljna proizvodnja
1.1. nabava loznih cijepova
1.2. nabava voćnih sadnica
1.3. nabava sadnica jagoda
1.4. proizvodnja cvijeća za tržište
1.5. proizvodnja povrća i jagoda u zaštićenom grijanom prostoru
1.6. sadnja ljekovitog bilja
1.7. premija osiguranja usjeva, sjemenskog i sadnog materijala, povrća, cvijeća višegodišnjih
nasada, staklenika, plastenika, rasplodne stoke, kokoši nesilica
1.8. nabava i postavljanje mreža za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče
1.9. nabava i postavljanje visokih plastenika sa grijanjem
1.10. nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje
2. Ekološka i integrirana proizvodnja
2.1. biljna ekološka proizvodnja s potvrdnicom
2.2. biljna ekološka proizvodnja u prijelaznom razdoblju
2.3. integrirana proizvodnja grožda, povrća i voća
3. Stočarska proizvodnja
3.1. uzgoj i držanje ženskog teleta za rasplod
3.2. uzgoj i držanje pčelinjih zajednica
3.3. uzgoj i držanje rasplodnih ovaca, ovnova, koza i jaraca
3.4. uzgoj i držanje autohtonih pasmina konja, svinja i peradi upisanih u središnji popis
3.5. uzgoj goveda putem embriotransfera
3.6. uzgoj rasplodnih goveda putem umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja
3.7. uzgoj i držanje rasplodnih svinja putem umjetnog osjemenjivanja krmača

B) U RURALNOM RAZVITKU

1. osnivanje i početni rad novoosnovane poljoprivredne zadruge
2. osnivanje i početni rad novoosnovane poljoprivredne udruge
3. sređivanje i okrupnjavanje poljoprivrednog i šumskog zemljišnog posjeda
4. troškovi analize tla
5. izrada i ishođenje dokumentacije potrebne za izgradnju novih i adaptaciju postojećih
objekata na poljoprivrednom gospodarstvu (lokacijska dozvola, projektna dokumentacija,
potvrda na glavni projekt, gradevinska dozvola)
6. registracija objekta poljoprivrednog gospodarstva
7. edukacija i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu
8. promidžba i marketinška priprema proizvoda
9. novi smještajni kapaciteti i kapaciteti za prijem gostiju na poljoprivrednom gospodarstvu
10. uvodenje županijske marke jela u ugostiteljsku ponudu
11. nabava izložbeno-prodajnih stolova i rashladnih vitrina
12. certificiranje i razvoj proizvodnje – uvodenje HACCP sustava, GlobalGAP standarda, ISO
standarda te dobivanje oznake „tradicionalni ugled“, oznake „izvornosti“, oznake
„zemljopisnog podrijetla“ i oznake „izvorno hrvatsko“
13. poboljšanje uvjeta proizvodnje sira
14. poboljšanje uvjeta proizvodnje županijske marke kiselog zelja „Laktec“
15. izrada investicijskog elaborata/studije
16. mladi poljoprivrednici
17. proizvodnju i sabiranje/prijevoz kravljeg mlijeka sa podrucja Općine Žumberak i Općine
Krašic
18. opremanje kušaonice sira
19. nabava laktofriza
20. oprema za komercijalna poljoprivredna gospodarstva

C) U ŠUMARSTVU

1. obnova i sanacija šuma u privatnom vlasništvu ili posjedu
Natječaj je otvoren do 31. listopada 2010. godine.
Sve potrebne informacije o uvjetima natječaja možete saznati na:
http://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji?odjel=3
Natječaj za dodjelu subvencija i donacija za razvoj i unapređenje lovstva u Zagrebačkoj županiji
Zagrebačka županija dodijelit će bespovratna novčana sredstva za razvoj i unapređenje lovstva za sljedeće namjene:

1. Unos pernate divljači u lovišta
2. Unos zeca običnog u lovišta
3. Umjetni uzgoj pernate divljači: fazana, trčke i zeca običnog
4. Premiju osiguranja lovišta za štete na divljači i od divljači, te za štete na lovnotehničkim i lovnogospodarskim objektima
5. Suzbijanje bjesnoće, odstrel lisica
6. Izradu lovnogospodarske osnove
7. Lovno streljaštvo
8. Osposobljavanje lovačkih pasa za rad u lovu
9. Ishođenje dokumentacije potrebne za izgradnju novih i adaptaciju postojećih lovačkih domova i objekata za obradu i čuvanje mesa divljači (lokacijska dozvola, projektna dokumentacija, građevinska dozvola)
10. Subvencija za sprečavanje štete od divljači
11. Izgradnju i adaptaciju objekata za obradu i čuvanje mesa divljači
12. Izgradnju i adaptaciju lovačkih domova

Natječaj je otvoren do 31. listopada 2010. godine.
Sve potrebne informacije o uvjetima natječaja možete saznati na:
http://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji?odjel=3
 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica