"AKTIVIRAJ SE! - VOLONTIRAJ!"

 

 
NEFORMALNA SKUPINA MLADIH "DUBRAVICA"
 
Neformalna skupina mladih kao organizator projekta djeluje na području Općine Dubravica, te okuplja 4 člana; mladih u dobi od 18-30 godina od kojih je troje članova nezaposleno.

S obzirom da područje općine pripada u izrazito ruralna područja u kojima nezaposlenost mladih, te nedovoljna uključenost istih u život zajednice čine jedan od značajnijih problema, članovi neformalne skupine mladih okupili su se s zeljom da iniciraju promjene u vlastitoj sredini, te potaknu mlade ljude na aktivno uključivanje u razvoj i unapređenje svoje zajednice, a ujedno kroz volonterske aktivnosti u zajednici steknu iskustvo i vještine tražene na tržištu rada.

Članovi neformalne skupine do sada su volonterski sudjelovali u brojnim aktivnostima u zajednici - od područja zaštite okoliša do informiranja i educiranja građana, te sudjelovanja u raznovrsnim akcijama i inicijativama.

Članovi neformalne skupine nezaposlene su mlade osobe, te ujedno i članovi Savjeta mladih Općine Dubravica, koje sudjelovanjem kroz inicijative i projekte Savjeta mladih nastoje potaknuti uključivanje mladih u svakodnevni život lokalne zajednice, te olakšati mladima ulazak na tržište rada.

U suradnji sa lovačkim društvom Vidra iz Dubravice, organizatori projekta tijekom mjeseca ožujka 2012. godine sudjelovali su u akciji pod nazivom "Čista Dubravica" čiji je cilj bio čišćenje i uređenje naselja na području općine, te očuvanje javnih površina i zaštita okoliša. Provoditelji inicijative nekoliko puta su sudjelovali i u akcijama čišćenja i uklanjanja ambrozije na području općine, te u provedbi tradicionalne manifestacije berbe grožđa pod nazivom "Kak su brali naši stari".

Također, organizatori projekta surađivali su i sa mladeži Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bobovac u provedbi radionica o informiranju i poticanju uključivanja mladih u rad udruga, te su sudjelovali u organizaciji podjele poklon paketa školskog pribora za sve učenike osnovne škole povodom otvorenja nove škole i športske dvorane u Dubravici.

Članovi neformalne skupine mladih sudjelovali su i na Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih 2011. godine u Zadru, kojom prilikom su izmijenjena iskustva i problemi s kojima se mladi ljudi susreću u današnje vrijeme, posebice u pogledu zapošljavanja.

Uloga neformalne skupine mladih u projektu biti će osiguranje prostora za održavanje zajedničkih sastanaka, održavanje završne konferencije, organizacja i provedba 2 javne akcije u svrhu prikupljanja potrebnih financijskih sredstava, organizacija i provedba edukativne radionice na otvorenom, koordinacija provedbe svih planiranih aktivnosti, te promocija i širenje rezultata inicijative u zajednici.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

ZAMJENIK NAČELNIKA
Kruno Stiperski

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica