Natječaji
Natječaj za idejno rješenje suvenira Općine Dubravica
01.06.2011.

Općina Dubravica na temelju odluke Općinskog vijeća objavljuje Natječaj za idejno rješenje suvenira Općine Dubravica.

Pozivaju se svi zainteresirani predlagatelji da podnesu prijavu za idejno rješenje suvenira Općine Dubravica. Pravo na sudjelovanje imaju sve pravne i fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske.

Prijava na natječaj treba sadržavati:

a) Naziv suvenira
b) Prijedlog idejnog rješenja suvenira u vizualnom, audio ili drugom odgovarajućem obliku
c) Detaljan opis načina izrade, vrste materijala / sadržaja i dimenzije
d) Podatke o autoru

Kod odabira najboljeg idejnog rješenja uzet će se u obzir ona rješenja koja čine u potpunosti originalno prepoznatljivo tradicijsko, kulturno, umjetničko, povijesno, prirodno ili suvremeno obilježje Dubravice.

Kriteriji za odabir idejnog rješenja su originalnost, cjelovitost, kvaliteta cjelokupnog koncepta, prepoznatljivost područja, tehnička izvedivost, način pakiranja i prezentacije suvenira. Za najuspješnije rješenje dodijelit će se novčana nagrada u iznosu od 2.000,00 kn.
Uvjete realizacije i eventualnu izvedbu nagrađenog rješenja Općina Dubravica dogovarat će s autorom.

Rok za dostavljanje je 16. lipanj 2011. godine.

Radovi se šalju na adresu:
Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica
S naznakom: Ne otvarati - Prijava za idejno rješenje suvenira Općine Dubravica

Prijave koje se ne dostave u roku kao i nepotpune prijave neće se razmatrati. Općina Dubravica uzima za pravo ne prihvatiti niti jedno od pristiglih rješenja.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 01/3399-360, 3399-356.

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Administracija/financije i računovodstvo: Dragica Stiperski
v.d. Pročelnik Martina Čukman

Uredovno vrijeme Općine Dubravica
ponedjeljak - petak: 8 - 16h

Rad sa strankama
utorak:09.00 - 11.00h
četvrtak:09.00 - 11.00h

OPĆINA DUBRAVICA

Adresa
Ulica Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica

Kontakt
Tel: 01/ 3399 360, 01/3399 356
Fax: 01/ 3399 360

Načelnik Općine
g. Franjo Štos

Zamjenik načelnika
Marin Štritof

Predsjednik Općinskog vijeća
Drago Horvat
 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica